"Ühiskond suhtub puudega inimestesse ikkagi nii, et kui saad invaliidsuspensioni, siis istu parem kodus ja ära roni tööle," tõdes Tallinna Puuetega Inimeste Kojas tegevdirektorina töötav Kerti Kollom. Tema sõnul ei taju tavainimesed, et ka invaliididel on vaja normaalseks eluks tööl käia. "Kui sa elad ainult annetustest, siis ei suuda sa ennast väärtustada," kinnitas Kollom.

Paljassaare sotsiaalmajas elav ning ratastoolis liikuv Pearu Põld on tööta olnud juba seitse aastat. "Tahaks väga tööle minna, kui ainult keegi võtaks," tõdes aastaid tööd otsinud Põld. Praeguseks ligi seitse aastat ratastoolis olnud mees töötas enne invaliidistumist kaua aega kokana ning oli ka kaksteist aastat taksojuht. "Mul on keskeriharidus ning kokakraad," märkis Põld, kelle liikumisvõimetuse põh-justas aastate jooksul üha süvenenud liigesepõletik. Ta on veendunud, et kui ta saab õppida selgeks inglise keele ning arvuti, siis leiab ta kindlasti töökoha.

Kerti Kollomi hinnangul peaksid linn ja riik suuremat tähelepanu pöörama puudega inimeste õppimisvõimalustele, sest alles siis saaksid nad võrdväärselt teistega vabadele töökohtadele kandideerida. "Invaliidid saavad praegu erikoolidest põhihariduse, kuid keskharidust ja kõrgharidust on juba palju raskem saada, sest selleks peavad puudega inimesed minema tavakooli, kus ei olda nende vastuvõtmiseks veel valmis," rääkis Kollom.

Puudega inimesi takistavad nii füüsilised tõkked kui ka tugiõppe vähesus. "Invaliidid vajavad teistsuguseid õppevahendeid, näiteks linti loetud tekste või helisüntesaatoreid," selgitas Kollom. Ta kiusas ise Pedagoogikaülikoolis käies oma abikaasat, kes pidi talle tekste ette lugema. "Teistest jäin ikka maha ning ülikool on mul lõpetamata," tõdes ta.

Linnavalitsuse infoarenguosakonna spetsialisti, kuulmispuudega Urmas Kääramehega on osakonnajuhataja Kairi Teniste rahul. "Ta tuli meile tööle kolm aastat tagasi – invakeskuste kaudu otsiti just puudega inimest," ütles Teniste. Kaastöötajad suhtlevad Urmas Kääramehega kirja teel või siis räägivad hästi aeglaselt. Linnaasutustes töötab praegu kokku seitse puudega inimest.

Eraettevõtja palkaks meeleldi invaliide

Tallinna Kaubamaja personalidirektori Janika Kuusiku sõnul ei tööta neil praegu küll ühtegi puudega inimest, kuid kaubamajal pole midagi nende tööle-võtmise vastu. "Kui puudega inimene vastab ametikoha nõuetele, siis pole mingit takistust tema töölevõt-misel," kinnitas personalidirektor. "Viie aasta jooksul, mil mina olen siin töötanud, pole ükski puudega inimene meile kandideerinud," tõdes Kuusik.

Kuusiku hinnangul on teretulnud, kui ühiskond väärtustab invaliide ning leiab neile rakendust.

Marika Raiski