Eesti vajab praegu kõige enam teovõimelisi inimesi täitevvõimu juures. Alata tuleks Tallinnast ja jätkata Toompeal.

Praegune linnavalitsus on kaotanud igasuguse väärikuse. Ainuüksi kolme mehe vabastamisel maksti hüvitusena ligi miljon krooni, mis on enam kui 2000 inimese toimetulekutoetus kuus. Tegin küsitluse Mähe asumis, vestlesin Eesti Pensionäride Liidu ja Pensionäride Ühenduse ning Kalevi Spordiveteranide Ühenduse liikmetega. Toetus Pätsi valimisele linnapeaks oli üllatavalt suur.

On tähelepanuväärne valida Matti Päts just tänavu Tallinna linnapeaks. See oleks tema vanaisa väärilise elutöö jätkamine. Tänavu 24. mail möödub 100 aastat spordiseltsi Kalev moodustamisest, milles Konstantin Pätsil kui noorel juristil oli oluline osa. Tallinna eliit lõhnas tollal kadakluse, kõrtsi ja kaardiklubi “aroomi” järgi. Sellel vastukaaluks otsustasid noored eestimeelsed intellektuaalid moodustada uue, rahvusliku spordiseltsi Kalev.

Praegu on paljuski analoogne olukord. Jälle levib uuskadakluse elumentaliteet. Jälle on 90 protsenti majandusest väliskapitali käes. Arvan, et Matti Pätsi valimisega Tallinna linnapeaks lõpevad ka päevapoliitilised sobingud linnavolikogus.