“Reklaam ei tohi põhineda hirmul ja kaastundel, aga antud kampaania ainult sellistel tunnetel rajanebki,” ütles tarbijakaitseameti peadirektor Helle Aruniit, lisades, et tegu on selgelt keelatud kõlvatu reklaamiga.

Aruniidu sõnul ei sisalda reklaam ka selget ja eristatavat teavet organisatsiooni kohta, kes selle taga seisab. Kuna vastsündinutele elustamislaua ostmiseks raha annetama kutsuvas kampaanias domineerib sõna lastefond, süüdistavad paljud inimesed ebaeetilisuses Eesti Lastefondi.

Ülikooli kliinikumi lastefondil on kümme päeva aega tarbijakaitse nõude vaidlustamiseks. Juhul, kui vastulauset ei tule ja reklaame ei kõrvaldata, oleme sunnitud neid trahvima, tõdes Aruniit.

“Meie nõukogu otsustas juba mõne aja eest lõpetada heategevuskampaania pühapäeval, kuigi algselt pidi see kestma aprilli lõpuni,” rääkis kliinikumi lastefondi juhataja Piret Roos. “Raha on koos, sest avalikkus võttis annetamise seisukohast kampaania hästi vastu.”

Roosi sõnul arutati reklaamivisiooni pikalt ja põhjalikult. “Reklaamiagentuur pakkus välja selle variandi, leides, et see on parim viis, mis juhib inimeste mõtted probleemile. Positiivse signaali andis ka see, et kõik meediakanalid olid nõus tasuta avaldamisega,” ütles Roos.

Reklaamiagentuur Vatson&Vatson läks firma juhataja Rain Teimanni sõnul teadlikult välja ‰okireklaamile, mis ei saagi kellelegi meeldida. See reklaam on ebamugav ja sunnib inimesi seisukohta võtma, kuid eemärgiks on aidata lapsi, sõnas Teimann.

Järgmisena on kliinikumi fondil kavas osta fiiberbronhoskoop laste kopsude uurimiseks.