Põhikirja peab veel heaks kiitma ühinevate erakondade üldkogu, mis koguneb 27. novembril, üldkogu peab kinnitama ka ühineva partei programmi ja valima juhtorganid.

Erakonna Mõõdukad ja Rahvaerakonna ühinemine algas eelmise aasta lõpus, tänavu 23. mail kiitis selle heaks Mõõdukate ja 30. mail Rahvaerakonna üldkogu.

Ühinemisel tekkivasse erakonda kuulub üle 3000 liikme.

Baltic News Service