“Naviplasti omanik Viktor Smeritðevski on minu hea tuttav,” ütleb Jevgeni Kogan. “Sõpra aidatakse, kui ta on hädas. Ma andsingi talle raha, küll mitte 51 miljonit, aga miljoni. See 51 miljonit on koos intressidega ja leppetrahvidega. Minu meelest on täiesti õige, kui ma pankrotipesast tahan oma raha tagasi saada.”

Pankrotihalduri andmeil allkirjastati investeerimisleping veebruaris, 9 kuud tagasi. Võlg on niisiis kasvanud 9 kuuga 51kordseks.

“Me ei ole saanud kõiki dokumente täies ulatuses nähagi, kuid nõuded Naviplasti vastu on suured,” nendib Terje Eipre. Diplomaatiliselt ei ütle ta, et valdavalt pankroti-protsessi ajal mõne tänavuse kuuga sõlmitud lepingud on sisult imelikud ja millegipärast on need kõik kinnitanud mitte notar, vaid Saue linnasekretär.

“Jah, me teame, et viimasel paaril päeval on ta sellega tegelnud,” öeldi eile linnavalitsusest, kuid kinnitati, et linnasekretär pole kättesaadav ja tal pole ka mobiiltelefoni.

Tuurakalakasvandus Moskva oblastisse

Naviplasti vastu on nõudmine näiteks Moskva teadusmahuka tehnoloogia keskusel Energia. Kokku 328 miljonit krooni.

“Meile anti vaid väljavõte Energiaga tänavu sõlmitud lepingutest,” nendib pankrotihaldur Eipre. “Esimene on sõlmitud 12. jaanuaril ja kohustab Naviplasti valmistama väiketööstuslaevu. Tähtaeg on 30. detsember 2004, hind 40 miljonit USA dollarit, leppetrahv viiendik sellest summast ehk 8 miljonit dollarit. Teine leping on sõlmitud 20. märtsil ja selle järgi peab Naviplast 20. märtsiks 2005 käivitama Moskva oblastis tuurakalakasvanduse, et saada hinnalist kalamarja. Lepingu summa on 51 200 000 USA dollarit ja trahv 10 240 000 dollarit. Neist kahest lepingust kasvabki välja Energia nõue. Ükski pank ei tunnista selliste summade liikumist Naviplasti arvele ning raamatupidamises ei ole me ka leidnud tðekke, mis näitaks, et sularahas oleks midagi tasutud. Nõudeid on teisigi. Näiteks on 80aastane vanadaam Maria Sups investeerinud 5,1 miljonit krooni, mõned tallinlased erinevaid summasid 10 miljonist kroonist ülespoole. Bilansis ei kajastu hoopiski kaks aktsiaselts Hasfori nõuet kahe väidetavalt aprillis sõlmitud investeerimis- ja laenulepingu kohta.”

Miljard krooni võlga, vara 4,5 miljonit

Kokku on Naviplast viimastel kuudel saanud seega peaaegu miljard krooni, ilmneb võlanõuetest. “Kuhu selline rahahulk on pandud, ei ole näha,” tunnistab pankrotihaldur. Reaalset vara on skandaalsel Naviplastil vaid umbes 4,5 miljoni krooni eest.

Omaaegne N. Liidu plastpaatide ja -jahtide monopoltootja Tallinna spordilaevade eksperimentaaltehas Koplis erastati firmale, mida algul juhtis omaaegne rahandusminister Rein Miller.

Firma nimed ja juhid on järjest vaheldunud, kuid tegelik omanik on jätkuvalt neil keegi Viktor Smeritðevski. Peale kõige muu on ta jätnud ka erastamisagentuurile maksmata ning mõnes mõttes peaks Naviplast siiani riigile kuuluma. Ent kuna Naviplast püsis pidevalt kahjumis, kuigi on väidetavalt saanud miljardiinvesteeringuid, siis on erastamisagentuur ilmselt oma rahale silmad sulgenud.

Tõnis Erilaid