Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond asutati 8. Detsembril 1997 eesmärgiga toetada ja soodustada nägemispuudega inimeste integreerumist ühiskonda täienduskoolituse ja rehabilitatsiooni kaudu.

Suurbritannia Saatkond on eelmistel aastatel toetanud Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fondi osalemisel Birminghamis toimunud näitusel

"Sight Village" ning osutanud abi õppematerjalide tootmiseks vajaliku punktkirja printeri ostmisel.