Hetkel õpib Kuigatsi koolis 58 last, kes omandavad põhiharidust lihtsustatud õppekavade alusel. Talu sõnul hakkavad need lapsed sügisest õppima Võru maakonnas Urvastes, kus on samalaadne õppeasutus.

Haridusministeeriumi pressinõuniku Olav Kruusi sõnul oli kooli sulgemisotsuse põhjuseks soov kokkuhoidlikumalt majandada. "Kuigatsi kooli praegused õpilased hakkavad sügisest õppima Urvaste eriinternaatkoolis, kus saavad olema paremad õpitingimused kui on Kuigatsis," ütles ta. "Kuna nii Kuigatsi kui ka Urvaste kool vajasid õppe- ja elutingimuste parandamiseks investeeringuid, tuli riigil otsustada, kas ehitusraha killustada kahele koolile või otstarbekusest lähtuvalt suunata see neist ühe rekonstrueerimiseks." Kruusi sõnul on riik sellel aastal eraldanud Urvaste koolile 4,6 miljonit krooni.

"Urvastes on potsentsiaal olemas ja kui sinna liita Kuigatsi lapsed, siis saaks seal korraliku kooli," lisas Talu. Tema sõnul küsitakse ka laste käest, kus nad soovivad oma kooliteed jätkata.

Kooli ligi 30 töötajast pole Talu hinnangul endale rakendust leidnud praegu veel kuus-seitse.

Puka vallavanema Heikki Kadaja sõnul mõjutab kooli sulgemine valla maksude laekumisi tuntavalt. "Kuna suurem osa kooli töötajaid on Puka valla elanikud, siis vähenevad valla tulumaksu laekumised, ja kuna Kuigatsis töötanud inimsed on spetsiifilise haridusega, on neil samaväärset tööd lähikonnas üsna raske leida," sõnas Kadaja.

Haridusministeerium alustas läbirääkimisi Valga maavalitsusega Kuigatsi kooli sulgemiseks 1999. aasta sügisel. Kruusi sõnul sündis sulgemisotsus koostöös maavalitsuse esindajatega.