Eesti Geenikeskusele annetatakse 60.000, Eesti Vähiliidule 50.000, Tallinna Lastehaigla toetusfondile 50.000, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile 50.000 ja Pelgulinna sünnitusmaja toetusfondile 25.000 Kanada dollarit, teatas ETAle Liisa Käärid Hedman Osborne Westphalen Alliance'ist, kes korraldas annetuste jõudmise Eesti fondideni.

Eesti Geenikeskus paigutab Pajuste perekonna annetuse Artur Linnu stipendiumifondi, mille eesmärgiks on geeni- ja biotehnoloogia valdkonna üliõpilaste ja teadustöötajate akadeemilise tegevuse sihtotstarbeline toetamine. Stipendiume võivad taotleda kõik geeni- ja biotehnoloogia valdkonnaga seotud erialade üliõpilased, kraadiõppurid ja teadustöötajad.

Eesti Vähiliit kasutab annetust naiste rinnavähi uuringuteks loodava liikuva mammograafiajaama (buss või vagun) sisustuse ostmiseks. Põhiseade - mammograaf ALPHA-ST - maksab 650.000 krooni ning kogu liikuv mammograafiajaam maksab kokku 1,2 miljonit Eesti krooni.

Tallinna Lastehaigla toetusfond on otsustanud kasutada Pajuste perekonna annetust uue lastereanimobiili ja transportkuvöösi ostuks. Reanimobiilibrigaad toob kõige raskemad haiged teistest raviasutustest Tallinna Lastehaiglasse. Kaksteist aastat tegutsenud reanimobiiliteenistusel on tähtis osa laste surevuse mitmekordsel langusel Tallinna Lastehaigla intensiivravi osakonnas, selgitas Käärid. Uus reanimobiil koos transportkuvöösiga maksab kuni 1,1 miljonit krooni.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond ostab annetuse eest ergospiromeetria aparatuuri põhiseadme, mille abil on võimalik kaasaegsel tasemel analüüsida südame-veresoonkonna ja hingamisteede seisundit ning diagnoosida nimetatud elundkondade haigusi. Tänu aparaadile on võimalik uuringuid läbi viia nii tava- kui koormuse tingimustes ja seega on aparaat asendamatu väikelaste ning puuetega laste ravimisel. Ergospiromeetria aparaat koos kõikide lisaseadmetega maksab kuni 1,2 miljonit Eesti krooni.

Pelgulinna Sünnitusmaja toetusfondil on kavas osta annetatud summa eest veregaaside analüsaator, mille eesmärgiks on analüüsida verd ja määrata selle erinevaid parameetreid, hindamaks tervislikku seisundit. Aparaadi abil saab määrata veregaase, vere elektrolüüte, veremetaboliite ja üldhemoglobiini ning selle erinevaid fraktsioone, mis näitavad hapniku transporti kudedes. Analüsaatorit hakatakse kasutama sünnitus- ja intensiivraviosakonnas vastsündinute ning täiskasvanute ravimisel. Analüsaatori kogumaksumus ulatub kuni 1,25 miljoni Eesti kroonini.

Annetused annab täna Tallinnas üle Julia Pajuste testamendi täitja Ilme Mäe-Regina. Kell 13 Radisson SAS hotelli saalis Tallinn toimuval tseremoonial esinevad Eesti Geenikeskuse juhatuse liige Andres Rannamäe, Eesti Vähiliidu president Väino Rätsep, Tallinna Lastehaigla toetusfondi tegevdirektor Inna Kramer, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondi juhataja Piret Roos ja Pelgulinna Sünnitusmaja toetusfondi juhataja Taivo Virve.