Kokku on näitusel esitatud 30 kunstniku tööd, kelledest noorimad on Kunstiakadeemia üliõpilased Tõnis Saadoja, Maarit Murka ning diplomand Mara Koppel, kelle 1915. aastal sündinud vanaisa Evald Okas on osalejatest ilmselt staaþikaim.

Näitus on üles ehitatud realistlikule traditsioonile, kuna realismi erinevate ideoloogiate traditsioon Lääne tsivilisatsioonis olnud valdavaks, teatas ETAle kunstiteadlane Sigrid Saarep.

20. sajandi kunstis seadis modernism realismi/naturalismi senise õiguse esindada reaalsust kahtluse alla ning realism sai süüdistuse poliitilises kollaboratsionismis totalitaarsete diktatuuridega ja võimuga üldse.

21. sajandi alguseks näivad rollid olevat vahetunud. Modernistlik meetod tõe ja reaalsuse käsitlemiseks sobib juba ammu ühtviisi hästi nii mööblimajja kui ka riigiametniku kabinetti.