"Töö Rahvusooperi poistekooriga tähendab minu jaoks uut väljakutset, teisalt ka suuremat stabiilsust ja professionaalsust," ütles Surva ETAle. "Kuigi tegemist on lastega, peavad nad olema valmis kaasa tegema professionaalse teatri etendustes, siiani olen koorijuhi tööd teinud peamiselt lauluharrastajatega."

Kuigi Rahvusooperi poistekoor teenindab peamiselt ooperietendusi, on Surval kavas välja tulla ka suurvormide ja koori oma kavadega, kus dirigent näeb võimalust ühendada Rahvusooperi poistekoori ja Revalia kammermeeskoori jõudusid.

Eesti Poistekoori asutaja Venno Laulu sõnul on koorijuhtide vahetus tingitud sellest, et Jüri-Ruut Kangurile pakuti Georg Otsa muusikakooli koorijuhtimise osakonnajuhataja kohta.

Rahvusooperi poistekoori asutas Venno Laul 1971. aastal RAMi poistekoorina, Rahvusooperi juures tegutseb 85liikmeline koor alates 1997. aastast.