Õigusinstituudil on oma eelarve, bilanss, raamatupidamine ja oma sümboolika, mis kinnitatakse ülikoolis kehtivas korras. Õigusinstituut juhindub oma tegevuses oma põhikirjast, ülikooli põhikirjast, Euroopa ülikoolide Magna Charta põhimõtetest, seadustest ning muudest õigusaktidest. Õigusinstituudil ja õigusteaduskonnal on ühised õppetoolid, millised viivad muuhulgas ühiselt läbi doktoriõpet õigusteaduse doktoriõppe kava alusel.

Alates 2002 / 2003 õppeaastast toimub üliõpilaste ühine vastuvõtt ja õppetööd alustatakse nii Tartus kui ka Tallinnas ühtse uue õppekava alusel. Varem Õigusinstituuti immatrikuleeritud ja tulemuslikult õppinud üliõpilastel on õigus saada Tartu Ülikooli üliõpilasteks. Tartu Ülikooli Õigusinstituudi lõpetajad saavad Tartu Ülikooli diplomi.

Tartu Ülikooli Õigusinstituut asutati ülikooli nõukogu otsusega 21. detsembril 2001.a.

Õigusinstituudi asutamine on muutnud võimalikuks tõsta akadeemilise õigushariduse kvaliteeti ning korrastada õigushariduse maastikku Eestis," selgitas õigusteaduskonna dekaan professor Kalle Merusk. "See omakorda tugevdab õigusteaduse potentsiaali ja võimaldab meil püsida konkurentsivõimelisena Euroopa haridusmaastikul."