Tegemist oli küll eesti keelega, kuid väga suure soome aktsendiga kõneleva programmiga.

Tekst-kõnesüntesaatorit saab rakendada abivahendina puuetega inimestele, info-süsteemide audioväljundina ja elektronposti ettelugemisel telefoni kaudu.

Projekti juh, Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia labori juhataja Einar Meister ütles, et tekst-süntesaator valmis 9 kuuga. “Tavaline on, et teadlasi hurjutatakse selle eest, et nende tööl pole käegakatsutavaid tulemusi. Seekord peaks aga tulemus olemas olema ning meil on väga hea meel, et oleme saanud vaegnägijaile anda midagi neile väga vajalikku,” sõnas Meister, kelle sõnul tegid projekti kallal tööd 10-15 inimest.

Üks programmi testijaid oli Tallinna Pedagoogikaülikooli V kursuse tudeng Artur Räpp, kes ütles, et iga nädal sai tehtud mõned parandused. “Praeguse versiooni juures võib samuti vigu leida, kuid igal juhul on lõpptulemus vähemalt rahuldav,” sõnas Räpp.

Eestikeelse versiooni võivad saada kõik, kes seda soovivad ja kellel on võimalik kasutada arvutit. Algselt valmistati 100 CDd, millest 50 läks jagamisele üritusele kohaletulnute vahel.

RAHA PROGRAMMI LOOMISEKS TULI EUROLIIDULT. Uus tekst-kõnesüntesaator võimaldab teisendada eestikeelset ortograafilist teksti loomuliku kõlaga kõneks. See on programm, mida saab CD-plaadilt installeerida arvutisse ning mis toimib koos ekraanilugemise programmiga.

Nõuded riistvarale ja tarkvarale on minimaalsed. Vajalik on vaid 32bitine Windows operatsioonisüsteem ja helikaart.

Eesti keele tekst-kõnesüntesaator on Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi, Eesti Keele Instituudi ja OÜ Filosoft ühisprojekt, mille teostamiseks vajalik raha, 13 000 eurot saadi Euroopa Liidult.

TEISIPÄEV ON VALGE KEPI PÄEV. Arvutiõpet pimedatele ja vaegnägijatele annab Tallinnas tegutsev Eesti nägemispuuetega inimeste fond. Tekst-kõnesüntesaatori esitlemine oli avaürituseks pimedate nädalale, mis kulmineerub 15. oktoobril rahvusvahelise Valge Kepi päevaga.

Päevale nime andnud valge kepp on pimedate ja vaegnägijate esmaseks abiliseks ning ühtlasi ka tunnusmärgiks tänaval ja mujal avalikes kohtades.

Valge kepi päev sai alguse 1931. aastal Prantsusmaalt. 1964. aastal tegi USA president Lyndon Johnson avaliku üleskutse tähistada valge kepi päeva 15. oktoobril.