1993-1994 Tartu linnakohtu kohtunikuna. Alates 1994. aastast on Tampuu Tartu ringkonnakohtu kohtunik, 1998-2002 kohtunikueksamikomisjoni liige ning alates 2002. aastast kohtunike koolitusnõukogu liige.

Tampuu on osalenud mitmete eraõiguse seaduseelnõude ettevalmistamisel, samuti on ta avaldanud mitmeid eraõiguse alaseid teaduspublikatsioone. Tampuu on akadeemilise õigusteaduse seltsi juhatuse liige.

Ta on täiendanud end justiitsministeeriumi koolitustel era- ja avaliku õiguse vallas ning erinevatel Euroopa Liidu alastel koolitustel.

Koolmeister lõpetas 1973. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning kaitses õigusteaduste kandidaadi kraadi 1982. aastal. Koolmeister töötas aastail 1973-1985 teaduste akadeemias teadusliku sekretäri ja vanemteadurina, 1985-1990 Tartu ülikooli dotsendi ja kateedrijuhatajana, 1990-1991 Tartu linnavalituse ning 1991-1992 Tartu Maja õigusnõunikuna. 1992-1995 töötas ta õigusnõustajana ASis Koolmeister ja Ko. Alates 1996. aastast on ta vandeadvokaat ning alates 2000. aastast TÜ õigusteaduskonna külalisprofessor.

Koolmeister on võtnud aktiivselt osa õigusloomest, eriti 1980ndate lõpul ja 1990ndate esimesel poolel ning on avaldanud üle 30 teadusliku artikli keskkonnakaitsest ja haldusõigusest. Tema uurimisvaldkonnaks on olnud haldusõigus ja haldussund.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid