Vahetatakse tehnovõrgud ning uuendatakse trammitee Mere puiesteest Jõe tänavani ning kaotatakse ära praegune Pronksi ja Maneeži trammipeatus. Uus peatus, kus hakkavad peatuma nii number 1 ja 3 kui ka nr 2 ja 4 tramm, luuakse praeguse kaupluse Tallinn ette. Ohutuks trammi ootamiseks rajatakse tee keskele ooteplatvormid.

“Uus peatus tehakse selleks, et ühissõidukite peatused oleks üksteisele lähemal ja inimestel oleks mugavam ümber istuda,” ütles Annusver.

Tema sõnul on ohutussaarele planeeritud tee ja ooteplatvormi vahele läbipaistvast plastist sein.

Bussiliiklus, mis hakkab osaliselt käima läbi rajatava maa-aluse terminali, osalt aga maapealsete peatuste kaudu, peab linna liikluskorralduskeskuse juhataja Mati Songissepa sõnul hakkama kellavärgina tööle.

“Buss peab saama Hobujaamast välja sõita rohelise laine ajal, et ta saaks kohe näiteks üle Narva maantee ja sealt edasi kaubamaja ristmikul parempöörde kaudu tunnelisse sõita,” ütles Songissepp. Ka peatuses antakse bussile kindel aeg ning välja sõites peab buss sattuma rohelisse lainesse.

ÜLEKÄIGUD SAAVAD FOORID JA OHUTUSSAARED. Praeguste foorita ülekäiguradadele Reimani ja ManeeĻi tänava juures pannakse foorid, samuti ehitatakse tee keskele ohutussaared.

Täiesti uus fooriga ülekäik rajatakse Narva maantee 7 maja nurga juurde, kus praegu on Sony esinduskauplus. Ka Hobujaama ja Narva maantee ristmikule tehakse praeguse ühe ülekäigu kõrvale veel teine, samuti rajatakse sinna mitu uut ohutussaart.

Ohutussaared rajatakse veel Narva maantee ja Pronksi tänava ristmikule, kuid Kadrioru pool ei pääse ka uue liiklusskeemi järgi jalakäijad üle Narva maantee. Annusveri sõnul ei võimalda seda fooride tööskeem.

Pronksi tänavalt saab üle Narva maantee sadama suunas sõita edaspidi kahest sõidurajast, praegu on otsesõiduks üks rada. Pronksi tänavalt vasakule, Narva maanteele saab pöörata endiselt kahest rajast, uuendusena saab ühest otsesõidurajast ka paremale, Kadrioru poole pöörata.

Kuna Maneeži tänavalt kaovad trammipeatused, siis lubatakse seal autodel sõita osaliselt trammitee peal.

Töö tegijat otsib linn riigihankega, praegu pole kommunaalameti asejuhataja Rudolf Selge sõnul laekunud veel ühtegi pakkumist, kuid linn on kindel, et enne tähtpäeva lõppu, 19. mail pakkumised ikkagi tulevad. “Tavaliselt firmad ikka toovad oma pakkumised viimase päeva hommikul,” ütles Selge.

TÖÖ LÖÖB LIIKLUSE SEGI. Sobiva pakkumise saamisel võib töö alata kaks nädalat pärast konkursi lõppu.

Mere puiesteest Pronksi tänavani ulatuva Narva maantee lõigu rekonstrueerimise hinnaks on linn arvestanud kuni 76,5 miljonit krooni, töö peab valmima augustiks.

Ees ootavatest liiklusmuudatustest homses ajalehes.