Selle meenutuseks paigaldati sinna 1984. aastal tahvel eesti- ja venekeelse tekstiga “Selles majas asus aastatel 1886–1914 Tallinna Pimedate Kool”. Mõned aastad tagasi võeti tahvel aga majaseinalt maha.

Pikalt tahvli jälgi ajanud pimedate liidu juhatuse esimees Ago Kivilo saatis viimaks kirja Kesklinna valitsusse.

“Kahjuks selgus, et kehvade ladustamisvõimaluste tõttu on mälestustahvel langenud pronksivaraste ohvriks,” ütles linnaosavalitsuse pressiesindaja Annikky Lamp.

“Samas oleme igal juhul seisukohal, et nõukogude ajal pimedate kooli tähistamiseks kasutatud tahvel täna enam mälestustahvliks ei sobiks – näiteks olid sellel kirjad nii eesti kui ka vene keeles,” lisas Lamp. Seetõttu soovitab linnaosavalitsus pimedate liidul valmistada uus mälestustahvel ja vajadusel selleks linnalt abi küsida.