Ameerika professor John Deely pole siiski tegev naftaäris, kuid liigutab maailma teaduses vähemalt sama kaalukat valdkonda – semiootikat. Deelyt peetakse semiootika alal maailmas silmapaistvaks tegelaseks, kes uurib eeskätt semiootika, filosoofia ja teoloogia ajalugu.

“Minu jaoks on semiootika teadus, mis võimaldab maailmas toimuvaid asju kõige paremini mõista,” sõnab Deely. “Nii filosoofia kui sotsiaalteadused on praegu väga populaarsed uurimisalad. Samamoodi ka semiootika, sest see on unikaalne teadus, mis suudab neid ühendada ja aitab eri valdkondi selgemini uurida.”

Deely saabus Tartusse, et osaleda oma kakskeelse raamatu “Basics of semiotics – semiootika alused” väljaandmisel. Kahe päeva jooksul pidas Deely ka loenguid. Tema 1990. aastal ilmunud raamat on siiani üks enimkasutatavaid semiootikaõpikuid maailma ülikoolides.