“Vesti” reporter alustas sissejuhatavat lõiku tõdemusega, et Eesti ja Soome esindajad on olnud arvamusel, et Marimaal laastatakse kohalikku kultuuri, ent on kohapeal olnud meeldivalt üllatunud, et nad eksisid.

Sama reipalt jätkab saatelõiku ka Reps ise. “Olen siin esimest päeva ja kõik, mida nägin, on väga suurepärane. Faktid, mida siin nägin, ja faktid, mida lugesin kodus, need pole kuigi sarnased. Võiks isegi öelda, et kodus tahetakse asju näidata natuke halvemana kui nad on, aga siin on näha, et koolid tehakse lahti, inimesed loovad kultuurikontakte, keel on, võimalusi on, kui ainult huvi on.

Ma ütleksin, et meil on liiga vähe korrektset informatsiooni ning seepärast on mul hea meel, et ma siia sõitsin.”

Nagu nõukogude ajal

Endine peaminister Mart Laar tõdes Mailis Repsi ütlemisi kuuldes, et on neist šokeeritud. “Need ütlemised meenutavad vägisi nõukogude ajal Eesti kultuuri õitsengust rääkinud lääne progressiivsete poliitikute sõnu, kes nägid ainult olukorra pealispinda ja võtsid selle põhjal seisukoha.”

Laar leidis ka, et sääraste seisukohtadega esinenud ministril poleks kindlasti kohane ametis jätkata. Tehtud avalduste põhjuseks pakkus Laar ministri partei ja Venemaa võimupartei vahel sõlmitud koostöölepingut, mis ilmselt sellisteks avaldusteks kohustab. “Ma pole kahjuks täheldanud, et Eestis kunagi kedagi Venemaa-meelse jutu eest lahti oleks lastud,” tõdes Laar.

Agentuuri Regnum teatel külastas Reps ka Kundušturi külas asuvat Verh-Ušnurski erikooli, kus koos vene keelega õpetatakse mari keelt.

Seal olevat Reps tõdenud, et Eesti meedias (sealhulgas ka venekeelses) maride olukorra kohta edastatud teave ei vasta tegelikkusele ning et kirjutama peaks rohkem positiivsetest asjadest.

Repsi sõnul tuleks rohkem keskenduda “sellistele ilusatele ja optimistlikele asjadele nagu see kool”. Ta väljendas ka heameelt, et Marimaal toimunud kongressi raames oli võimalik tutvuda nii maride edusammude kui ka probleemidega.

Kool avaldas ministrile muljet

Regnumi korrespondendi küsimusele, kas näidatut ei saaks pidada kõigest võimude ehitatud Potjomkini külaks, nagu on väitnud mitmed kongressile saabunud välisdelegaadid, vastas Reps: “Kui lapsed laulavad mari keeles, ei ole see kahtlemata mingi Potjomkini küla. Mari Eli vabariigis on kahtlemata omad probleemid, nagu ka Eestis, kuid kindlasti on seal inimesi, kes teevad hinges palju mari kultuuri ja hariduse heaks.”

Minister Reps keeldus eile Eesti Päevalehele kommentaare andmast ning lubas neid anda siis, kui on Eestisse tagasi jõudnud.

Europarlament muretses

•• Euroopa Parlament võttis 12. mail vastu resolutsiooni, mille tekst on vastupidine Mailis Repsi Vene teleuudistele välja öeldud seisukohtadega.

•• Resolutsioonis seisab, et maridel on omakeelse hariduse saamine keerukas: pole marikeelset kesk- ega kõrgharidust, viimastel aastael on marikeelset õppematerjalide väljaandmine vähenenud.

•• Märgitakse ka, et Marimaal toimuvad pidevalt kallaletungid sõltumatu ajakirjanduse esindajatele.

•• 2001. aastal tapeti kolm ajakirjanikku, 4. veebruaril 2005 peksti julmalt Mari Kongressi esimeest Vladimir Kozlovi. Ei kohalikud ega ülevenemaalised juurdlusorganid pole siiani toonud kohtu ette ühtki süüdlast.

•• Resolutsioonis kutsutakse Venemaa föderaalset ja kohalikku võimu üles tunnustama sõnavabadust, lõpetama viivitamatult Mari Eli ametnike, haridus- ja kultuuritöötajate poliitiline tagakiusamine ning täitma kohustusi, mida Venemaa Föderatsioon on endale võtnud vähemuskeelte ja kultuuride kaitsmisel ja arendamisel.

•• Eesti Mari Seltsi esimees Jaak Prozes kirjutas pärast seda: ”Vastuseks teatas Venemaa, et resolutsioon on poliitiline kampaania ja tegelikult olevat maride olukord suurepärane. Juba on leidunud paar riigipalga-list funktsionääri, kes väidavad, et kauged suguvennad ja europarlamentäärid ei tea tõde.

•• Tõde on olemas ja see on, et Venemaal lokkab rahvuslik sallimatus. Tõde on, et Venemaal elavad rahvused tunnevad ennast ebakindlalt ja ahistatult. Tõde on, et maride probleem on suure jäämäe üks ja mitte kõige kõrgem väljaulatuv tipp.” EPL

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid