Kanuti ennistajate hinnangul võivad altari ja kantsli ülevärvimiseks kasutatud Sadolini värvi eemaldamisel kokku sulada kõik alumised värvikihid. Ülemaalingu ühtlane eemaldamine varem peamiselt lehtkulla või pronks-värviga kaetud pindadelt ei pruugi olla üldse võimalik.

Taastamine oleks väga raske

Eksperdihinnangus nenditakse, et kuna altari ja kantsli varasemate värvikihtide seisund on kirjalikult dokumenteerimata, võib viimase ülemaalingu eemaldamisega kaasneda alumiste värvikihtide hoopis ulatuslikum kahjustumine. Altarilt ja kantslilt uue värvi eemaldamisel nähakse väga suurt probleemi töömahukuses ja spetsialistide vähesuses. “Sõltumata värvi eemaldamise viisist tuleb töötada ruutsentimeetri kaupa, mistõttu võivad jäävad konserveerimata seda hädasti vajavad objektid,” seisab hinnangus.

“Ülevärvimine on teinud mälestisele hindamatut kahju,” võttis eksperthinnangu kokku Carolin Pihlap. “Värvi maha-võtmisega kaasnevad suured riskid ja oleme olukorras, kus sisuliselt tuleb valida mitme halva variandi vahel.”

Arvestades juhtumi keerukust, on muinsuskaitseamet kokku kutsunud kunstimälestiste ekspertiisinõukogu, et otsustada, mida on võimalik teha rikutud mälestiste päästmiseks. Nõukogu, kuhu kuuluvad tuntud kunstiajaloolased ja restaureerimispraktikud Pia Ehasalu, Krista Kodres, Kersti Markus, Jaan Märss, Kriste Sibul, Sirje Simson ja Helje Vernomasing, koguneb järgmisel nädalal.

Altari ülevärvimise skandaal

•• Vigala altar ja kantsel on valmistatud Eesti kuulsaima kõrgbarokse puuskulptuuri meistri Christian Ackermanni töökojas 17/18. sajandil.

•• Altar ja kantsel värviti kiriku-õpetaja initsiatiivil Sadolini värvidega üle sel suvel. Sadolini teatel ei kahjusta nende värvid puitu.

•• Muinsuskaitse hinnangul rikuti töö käigus peaaegu kõiki muinsuskaitseseaduse nõudeid, lisaks kasutati sajanditevanusele kunstimälestisele sobimatuid värve. Tegemist on muinsuskaitse ajaloo suurima skandaaliga.

•• Vigala altariskandaali tõttu kirjutas tagasiastumisavalduse muinsuskaitse Raplamaa vaneminspektor Aili Peterson.

•• EELK juhid on lubanud, et juhtumi suhtes lõpliku seisukoha kujundamiseks ootavad nad ära eksperdihinnangud. R.S.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid