Kirjas juhtis amet tähelepanu seaduses sätestatule, mis keelab reklaamid, mis apelleerivad inimeste hirmule või ebausule ning püüavad sihilikult kaastunnet tekitada. Sotsiaalreklaami kohta reklaamiseaduses eraldi säte puudub, sestap mõõdetakse seda kommertsreklaamiga võrdsetel alustel. “Kuna sotsiaalreklaami puhul ollakse arvamusel, et inimeste šokeerimine ning probleemide reaalsuses tõetruult kujutamine on ainus võimalus sõnumi edastamiseks, siis satutakse aeg-ajalt vastuollu kõlvatu reklaami keeluga,” selgitas tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Kristina Vaksmaa.

Teisalt möönab Vaksmaa, et sotsiaalreklaami hindamine ja menetlemine on küllalt keeruline: “Sotsiaalreklaamide eesmärk ning ka võimalik tulemus on niivõrd oluline, et reklaamide keelustamine kõlvatuse tõttu on raske otsus.”

Lastefondi heategevuskampaanias osalev poiss on näitleja ning pildil kujutatu on arvutimanipulatsioon. Fondi juhataja Merike Kaunissaare sõnutsi on annetusi tulnud kenasti, kuigi raha 800 000 krooni maksva laseri ostmiseks pole veel koos.