“Mulle pole see probleemiks. Ma pean silmas süsteeme, mitte niivõrd inimesi,” ütles Walesa, kelle juhitud ametiühinguliikumise Solidaarsus tegevus aitas kaasa kommunistliku reĻiimi lõpule Poolas 1989. aastal. “Inimesed käituvad eri olukordades erinevalt ja teinekord tuleb sellest õppida. Austan inimeste tegevust ja kogemust,” märkis Walesa.

Nobeli rahupreemia laureaat ja Poola vabadusliikumise üks võtmefiguure Walesa ütles oma tänukõnes neljapäeval Kadrioru lossis, et kuigi 1980-ndatel polnud palju neid, kes oleks näinud võimalust, et Nõukogude Liiduga seotud riigid oleksid võinud vabaks saada, õnnestus see siiski.

“Võitlesime teie ja meie vabaduse eest – võtsime enda kanda raskema osa sellest võitlusest ja lõime karul hambad välja,” ütles Walesa. “Kui ta enam hammustada ei saanud, siis said ka teised ennast vabaks võidelda.”

Oma väärtusi tuleb hoida

Siiski on omariiklus Walesa sõnul vaid pool edust.

“Tuleb leida hea ja õiglane koht Euroopas, peame meeles hoidma oma väärtusi ja lähima kümne aasta jooksul ehitama üles Euroopa vundamendi. Selles on iga hääl tähtis,” ütles Walesa. “Aidaku meid jumal meie raskel teel.”

Walesa tänas president Rüütlit teenetemärgi eest, öeldes, et see tähendab talle palju.

“Ma pole siit maailma piirkonnast kuigi palju teenetemärke saanud ja seepärast on see mulle oluline,” ütles ta. “Minu võitlused on olnud ka teie maa võitlused ja seepärast olen ka selle tunnustuse eest tänulik.”

Spetsiaalselt teenetemärgi kättesaamiseks eralennukiga Eestisse saabunud Poola ekspresident lahkus Eestist samal õhtul.

Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi määras president Rüütel ka Ameerika Ühendriikide endisele presidendile Bill Clintonile ja Saksamaa kunagisele liidukantslerile Helmut Kohlile, kuid nemad ei tulnud autasu isiklikult vastu võtma.