Kahe nädala eest käisid Tartu slaavi gümnaasiumi õpilased plakatitega oma koolimaja ees piketeerimas ja nõudsid, et Tartu linnavalitsus loobuks slaavi gümnaasiumi ja Puškini gümnaasiumi liitmisest.

Need lapsevanemad ja õpilased, aga ka õpetajad, kes olid liitmisplaanidega juba leppinud, nõudsid ühendkoolile uue direktori leidmiseks järjekordset konkurssi. Ühendkooli juhiks ei soovitud mitte Puškini gümnaasiumi praegust direktorit Alina Braziulenet, vaid endist slaavi gümnaasiumi õppealajuhatajat Sergei Teplovi.

Tartu abilinnapea Jüri Sasi sõnul pole kõnekoosolekutest ja kohtumistest kasu, sest vastaspool leiab alati uusi argumente, miks koole liita ei saa. Kuna Tartus toimuva vene koolide liitmise vastu on sõna võtnud ka Venemaa riigiesindajad ja mõned Tartu opositsioonipoliitikud, saavad liitmist takistada soovivad inimesed Sasi sõnul indu vaid juurde.

Vene koolide liitmine on päevakorral ka Pärnus, kus linnavalitsus alles lõppeval nädalal teatas, et esitab lähiajal volikogule eelnõu, mis liidaks Pärnu slaavi põhikooli ja vene gümnaasiumi. Kuna uuest õppeaastast jääks koolide liitmisel tööta 32 pedagoogi, on õpetajaskond juba avaldanud pahameelt linnavalitsuse plaanide suhtes.

Kuid pedagoogide ja lastevanemate pahameeletulva ei põhjusta mitte ainult venekeelsete koolide liitmine. Näiteks plaanib Võru linnavalitsus muuta Võru kesklinna gümnaasiumi põhikooliks ning viia Võru 1. põhikool üle Kreutzwaldi gümnaasiumi praegusesse hoonesse, kus loodaks 750 õpilasega põhikool. Gümnasistide harimisega tegeleks plaani järgi tulevikus vaid Kreutzwaldi gümnaasium.

Plaani vastu on aga 66 pedagoogi, kes saatsid möödunud nädalal ka Võru linnapeale Ivi Eenmaale kirjad, kus selgitatakse plaani nõrku kohti. Võru Kesklinna gümnaasiumi pedagoogid leiavad 24 allkirjaga kirjas, et tulevikus peaks Võrus olema kaks gümnaasiumi, sest põhikoolilõpetajal peaks säilima valikuvõimalus, kas jätkata õpinguid oma kodulinna suures või väiksemas gümnaasiumis. Võru 1. põhikooli õpetajad soovivad, et nende õppetöö toimuks ka tulevikus kahes erinevas õppehoones.

Õpitingimused või töökohad

Kui Võru linnavalitsuse peamisteks argumentideks on haridus-kvaliteedi ja õpitingimuste parandamine, siis õpetajad räägivad väikekoolide hubasusest ja kardavad töökoha kaotust. Oma nime all ei soostunud Võru õpetajad koolireformi kritiseerima, väites, et neid ootaks arvamusavalduse eest kindlasti tagakiusamine.

Eesti linnade liidu tegevdirektor Jüri Võigemast peab koolivõrgu ümberkorraldamisega kaasnevaid vastuolusid normaalseks, sest need diskussioonid annavad nii lastevanematele kui ka õpetajaskonnale võimaluse oma sõna sekka öelda. Samas lisas Võigemast, et koolide liitmist või sulgemist ei plaani kohalikud omavalitsused niisama ajaviiteks, vaid muudatusi tingib õpilaste arvu vähenemisest tulenev rahahäda. “On loogiline, et kui linnal on võimalus koole koondada ja sama raha eest paremat haridust anda, võetakse ette koolivõrgu korrastamine,” lisas Võigemast.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri Janar Holmi sõnul ei prognoosi ministeerium siiski lähiaastateks eelmistest aastatest suuremaid koolivõrgu muudatusi. Praeguste koolide liitmisprotsessi tõttu tekkinud diskusioonid on Holmi sõnul aga tervitatavad, sest näitavad, et kooliasjades ütlevad üha rohkem oma sõna sekka ka lapsevanemad.

Linnad liidavad koole

Tartu:

•• Linnavalitsus ja volikogu on otsustanud liita Tartu Pu‰kini gümnaasiumi ja Tartu slaavi gümnaasiumi. Uue liitkooli nimeks saaks vene lütseum. Liitgümnaasiumis hakkaks õppima umbes 900 last.

Pärnu:

•• Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku liita tulevast õppeaastast Pärnu slaavi põhikool ja Pärnu vene gümnaasium. Uue kooli nimeks saaks Pärnu Ranna gümnaasium. Slaavi põhikoolis õpib 193 ja vene gümnaasiumis 710 õpilast.

Võru:

•• Võru linna haridusvõrgu arenguprogrammi eelnõu kohaselt saaks Kesklinna gümnaasiumist 2010. aastaks 24 klassikomplektiga põhikool. Kreutzwaldi gümnaasiumis hakataks õpetama vaid gümnaasiumiklasse ja kool koliks praeguse hoone kõrvale rajatavasse uude koolimajja. Kahes kõrvuti asuvas koolis hakkaks õppima kokku üle 1400 lapse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid