"Ajakirjanduses on leidnud elavat vastukaja annetatud raha eest ostetava kauba käibemaksuga maksustamine. Samas on tähelepanuta jäänud annetustega seotud tulumaksusoodustus," teatas liit.

EML tuletab meelde, et mõlemad “Jõulutunneli” annetuste saajad – sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond  – on kantud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja ning sellest tulenevalt on füüsilisel isikul õigus deklareerida “Jõulutunneli” annetused oma 2006. aasta tuludeklaratsioonis ning arvata annetuste summa maha oma maksustatavast tulust.

See tähendab, et kui kõik annetajad saaksid mahaarvamist deklareerida, maksaks riik igalt annetatud kroonilt 23 senti tagasi.

EML loodab, et “Jõulutunneli” korraldajad ja koostööpartnerid tagavad vajaliku info jõudmise inimeste eeltäidetud tuludeklaratsioonidesse. Kui mingil põhjusel andmed siiski eeltäidetud tuludeklaratsiooni ei jõua, on maksumaksjatel õigus mahaarvamist ise deklareerida ning kasutada annetust tõendava dokumendina telefoniarvet.

EML on arvamusel, et maksumaksjad on annetustega seotud maksusoodustusest vähe informeeritud.

"Seda kinnitab ka tuludeklaratsioonide statistika. Asjast huvitatud isikud ja asutused peaksid tegema maksusoodustuse tutvustamiseks rohkem selgitustööd. Loomulikult ei saa maksusoodustus olla määrav motiiv annetuse tegemiseks, kuid teadmine riigipoolsest toetusest võib annetajat innustada suuremate annetuste tegemisele. Samuti on kurb, kui isikud jätavad teadmatusest kasutamata neile seadusega ettenähtud soodustused," seisab liidu teates.

Eesti Televisiooni heategevusprogrammis “Jõulutunnel” koguti televaatajatelt üle 3 miljoni krooni eest annetusi Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ja TÜ Kliinikumi Lastefondile laste raviks mõeldud reanimobiilide ostmiseks.