Eelmise aasta 29. mail otsustas Tartu maakohtu Jõgeva kohtumaja oma määrusega lõpetada menetlus Pala liiklusõnnetuse põhjustanud Anti Ubina süüdistuses, vabastada Ubina karistusest ja määrata talle psühhiaatriline sundravi SA Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikus.

Eelmise aasta oktoobris esitas kliiniku ülemarst kohtule taotluse Ubinale kohaldatud sundravi lõpetamiseks. Kohus jättis selle taotluse aga rahuldamata, kuna leidis, et Ubina ei ole tervenenud määral, mis võimaldab sundravi lõpetada. Ubina suhtes on sundravi kohaldatud suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul. Raviasutuse arstliku komisjoni arvamusest ei nähtu piisaval määral, et isiku ohtlikkus on täielikult ära langenud.

Karistusseadustik sätestab, et psühhiaatrilist sundravi kohaldatakse kuni isiku tervenemiseni või isiku ohtlikkuse äralangemiseni ning ravi lõpetamise määrab kohus.

Traagiline kiiklusõnnetus juhtus 1996. aasta 11. oktoobril Jõgevamaal Sõõru-Nõva tee 3. kilomeetril, kus Anti Ubina juhitud järelhaagisega veoauto Scania sõitis suurel kiirusel külje pealt sisse Pala põhikooli koolibussile.

 Õnnetuse tagajärjel hukkus kaheksa bussis viibinud õpilast ning mitmesuguseid kehavigastusi said 11 inimest

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid