Ministritest koosneva valikukomisjoni esimehe haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul said selle teo valimisel määravaks kodanikualgatus ja lai kandepind ning teo tegijad – paljude erinevate koolide õpilased ja õpetajad.

Eelmise aasta septembris esitasid 19 kooli 6827 õpilast ajalehes Õpetajate Leht üleskutse kõigile Eesti kooliõpilastele annetada Wiedemanni fondi üks kroon eesti keele õppe ja rahvusliku kasvatuse toetuseks. Algatajad ise kogusid 12 747 krooni ja 70 senti. Allkirjad andis Emakeele Seltsi esimees professor Helle Metslang üle Eesti Kirjandusmuuseumile.

Üleskutse esitasid järgmiste koolide õpilased: Gustav Adolfi Gümnaasium, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Jüri Gümnaasiumi, Koigi Põhikooli, Märjamaa Gümnaasiumi, Narva Eesti Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasium, Palade Põhikool, Palamuse Oskar Lutsu Gümnaasium, Puka Keskkool, Räpina Ühisgümnaasium, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Sonda Põhikool, Tõstamaa Keskkool, Viljandi Maagümnaasium, Võru F. R. Kreutzwaldi Gümnaasium, Väike-Maarja Gümnaasium.

Aasta keeleteo valikukomisjoni kuulusid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eestis viibivad taasiseseisvunud Eesti endised haridusministrid: Rein Loik, Paul-Eerik Rummo, Peeter Olesk, Peeter Kreitzberg, Jaak Aaviksoo, Mait Klaassen, Tõnis Lukas.

Rahva lemmikuks osutus Anu Lambi lavastus „Keeleuuenduse lõpmattu kurv”. Tegemist on lavakunstikooli 22. lennu diplomitööga Johannes Aaviku keeleuuendusliku loomingu alusel. Lavastus kujunes huvitavaks eesti keelt populariseerivaks teatrisündmuseks - lavastust esitati 14 korda NO Teatris, Tartu Sadamateatris, Kuressaares ja draamafestivalil kokku 1284 vaatajale.

Rahvaauhinna saaja selgus internetihääletuse teel. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel oli igaühel võimalik valida 16 esitatud kandidaadi seast oma lemmik. Internetihääletusel osales 143 inimest, kellest 30 andsid oma hääle Anu Lambi lavastusele.

Keeleteo auhinna suurus on 25 000 krooni, lisaks raamatupoe kinkekaart väärtusega 10 000 krooni. Rahva lemmikuks valitu saab raamatupoe kinkekaardi väärtusega 10 000 krooni.