Läänemaal Oru vallas Uugla külas Veskimäe talu juures asuvat muinasaegset põletusmatustega kivikalmet uurivad arheoloogid sattusid matmispaiga läheduses rohketele põlenud inimluudele, mis on Eestis seni harukordseks leiuks.

“See on küll täielik uudis, ilmselt tuleb edaspidi kalmete lähiümbrust samuti uurima hakata, sest siiani pole seda tehtud,” ütles arheoloog Mati Mandel.

Luudele satuti täiesti juhuslikult, kui kaevajad hakkasid läheduses lõkkekoha tegemiseks murumättaid eemaldama. “Kaevasime edasi ja selgus, et kogu kalme lähiümbrus on luid täis,” rääkis Mandel.

Saladuslikud kombed

Lisaks põlenud luutükikestele tulid välja mõned savinõukillud, pronksist ketilülid ja  väiksemad hauapanused. “Kui tegu oleks tumeda kihiga, siis võiks seda kalme matmise-eelseks põletuskohaks pidada, aga nüüd võib vaid oletada, et põletusmatused puistati millegi pärast laiali,” lausus Mandel, lisades, et ega toonaseid kombeid veel päris hästi ei teata. “Kas tõesti puistati luud lihtsalt laiali, kas nad olid vaesemad inimesed, keda toona kalmesse ei maetud – nendele küsimustele hetkel veel vastust pole.”

Kuna rohkete luuleidudega alal puuduvad igasugused maapealsed ja silmaga nähtavad kalmistutunnused, siis on arheoloogi sõnul sellistele matustele väga raske peale sattuda.

Tänavu suvel jõuti välja puhastada 11.–13. sajandist pärineva, põllukividest kuhjatud kalme vaid pealmine kiht ning suuremad tööd jäävad järgmisse aastasse. “Esmapilgul tundus kalme tunduvalt väiksemana, kuid murukamara

eemaldamisel osutus see kaks korda suuremaks kui ma algul arvasin, ulatudes veidi üle 200 ruutmeetri,” lausus arheoloog. Järgmisel aastal kavatsetakse kogu kalme läbi kaevata ning laiendada uurimist ka ümbruskonnas, leidmaks võimalikke elamujäänuseid.

Lisaks põlenud luutükikestele leiti üks ilus hoburaudsõlg, kümmekond pronksnaastu, ehetekatkendeid ja keraamikat. Välja tuli ka üks kiviajast pärit nooleots, mis sattus matmispaika ilmselt kunagise jahi käigus. “Katame kalme talveks kinni ning kohalik konstaabel ja kõrvalasuva talu peremees lubasid sel silma peal hoida,” lisas Mandel.

Uugla muinasaegsed kivikalmed avastati 30 aasta eest.

“Hakkasin Uugla kandis ringi liikuma 1976. aastal ning järgmisel suvel korraldasime leitud neljast kivikalmest esimesel juba arheoloogilised väljakaevamised,” ütles Mati Mandel. Kivide alt ja vahelt tulid välja põlenud inimluud ning kalme seest leiti kolm hästi tahmast laiku. “Selgus, et kalme sees põletati surnuid, sest varem seda üldiselt ei teatud,” nentis Mandel. Kalme sisaldas 11.–12. sajandi põletusmatuseid ja esemeid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid