Rahvastikuministri büroos küpseb reklaamikampaania, mille eesmärk on keelitada naisi abortidest loobuma. Riigieelarvest rahastatava ettevõtmisega soovitakse iivet tõsta.

“See ei ole abordivastane, vaid aborditeemaline teavituskampaania,” täpsustas minister Urve Palo, kelle sõnul peab informeerimine samal ajal olema mõjus. Palo sõnul on meil aborte rohkem kui näiteks Põhjamaades, sest naised on vähem informeeritud. “Tahan, et rasestunud naine mõtleks väga tõsiselt järele, et ta teaks, et tal on tegelikult juba elus inimene kõhus,” ütles Palo, kinnitades, et kampaania eesmärk on aborte vähendada.

“Sõnum on see, et loode on juba inimene,” ütles idee autor, rahvastikuministri nõunik Kristina Täht, kes lahkub homme oma ametist. “See on naise vaba valik küll, aga tihti pole talle seletatud, millised on selle meditsiinilised ja psühholoogilised tagajärjed. Tahame, et naised oma valikuvabadust paremini kasutaksid.” Täht ei nõustu, et aborditegemise põhjused on enamasti mitmekihilisemad ja sotsiaalsed. “Tihti on see täiesti suvaline otsus.”

Kevadeks kavandatava kampaania maksumust ei osanud büroo veel öelda.

Abort on naise õigus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Randel Länts kinnitas, et erakonna arvates on abort naise õigus, mis vastab seadustele. “Abortide vähendamine ei võrdu sündide suurenemisega, sündide suurenemine sõltub sellest, millised on päevahoiu-, haridus- ja sotsiaalküsimuste lahendused,” ütles Länts.

“Naise õigus vabale abordile oli väga suur samm naiste õiguste tagamisel,” ütles sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Kadi Viik. “Nõustamine peab toimima ikkagi naise huvides, mitte selleks, et tõsta iivet. Kui riigil on varjatud agenda – kallutada inimest sünnitama –, siis see on ebaeetiline,” ültes Viik. Tema sõnul saab aborti ennetada üksnes tõhusa ja õigel ajal antud seksuaalkasvatusega.

Nõunik Täht on lugenud kampaaniaks valmistumise käigus ka aborti teinud patsientide raporte. Tema sõnul on see lubatud, sest lood on olnud anonüümsed (kui just tekstist endast rohkemat ei selgu). Naiste käest Täht luba ei küsinud. Naitearst Kai Haldre aga kinnitas, et vaatamata anonüümsusele on säärane tegu ebaeetiline, seda saab teha üksnes patsiendi kirjaliku nõusolekuga.

Kommentaar

Kai Haldre

naistearst

Aborte on kõige vähem neis maades, kus on kõige liberaalsemad abordiseadused, näiteks Põhjamaades. Seal, kus rasestumisvastased vahendid ja teenused on hästi kättesaadavad ja kus antakse varasest east korralikku seksuaalharidust. See on juba maailmas läbi käidud tee.

On ülimalt väheusutav ja populistlik, et kohustuslik suunatud abordinõustamine mõjutaks iivet.

Kriisinõustamine ja psühholoogide abi on juba olemas. Soovimatute raseduste peamine põhjus Eestis pole kindlasti raseduskriis. Seda esineb, aga väga harva – abordipatsientidest kolmveerandil on sünnitamise kogemus. 

Terviseedenduses ei saavuta midagi hirmutamise ja halvustamisega, eriti kui samal ajal ei paku lahendust. Riigi tasemel võiks tõhustada hoopis seksuaalharidust koolides.