Hasartmängumaksu nõukogu (HMN) rahadega radikaalse abordivastase internetiportaali abort.ee avanud MTÜ-l tuleb sotsiaalministeeriumile aru anda, miks avatud portaal ei vasta algselt rahataotluses esitatud põhimõtetele.

Sotsiaalministeerium andis mullu suvel heakskiidu eraldada HMN-i kaudu MTÜ-le Miikaeli Ühendus 203 050 krooni infoportaali abort.ee rajamiseks, ent tulemus pole see, mida oodati.

“Kahjuks ei ole portaalis toodud arvamused tasakaalus. Seda ei saa pidada korrektseks ega mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites,” teatas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eli Lilles. “Leiame, et abort.ee puhul on tegemist pigem abordivastase portaaliga.”

Ümber teha või raha tagasi

Oma rahataotluses kirjeldas MTÜ projekti, mis “lähtub elujaatavast aspektist ja keskendub ennekõike inimese lootelisele arengule ning selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust.” Ministeeriumi pressiesindaja sõnul lubati portaal ehitada üles selliselt, et see oleks sobilik nii isiklike valikute tegemiseks, üldiste teadmiste täiendamiseks kui ka kasutamiseks perekonnaõpetuse õppevahendina koolides ja abordieelse nõustamise käigus.

Taotluses rõhutati, et portaali abort.ee tuleks vaid faktidel põhinev informatsioon, mitte arvamused ega poliitilised argumendid, mis seal praegu aga ripuvad. Portaal pidi taotluse kohaselt olema maailmavaateliselt neutraalne infoallikas.

Samuti on näiteks enamik tuntud rasestumisvastaseid vahendeid, nagu pillid ja spiraalid, liigitatud aborditegemise meetodite alla ja saavad hukkamõistva hinnangu.

Portaali loonud Miikaeli Ühenduse osakonna elukultuuri instituut esindaja Maria Joanna Madise sõnul aga vastab portaali sisu taotluses kirjeldatule. Tema sõnul öeldi raha taotlemisel, et portaal lähtub elujaatavast väärtussüsteemist ja keskendub põhalikult, ent mitte eksklusiivselt, inimese lootelisele arengule ning selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust.

“Sektsioonis “Argumendid” on vastatud eri argumentidele, mis on 20. sajandi teisel poolel abordi õigustamiseks välja mõeldud,” selgitas Madise argumentatsiooni ühekülgsust. “Oleme faktidel põhineva informatsiooni all pidanud silmas seda, et portaalis toodud materjal kas esitab fakte või argumenteerib faktidest lähtuvalt elujaatava väärtussüsteemi taustal. Poliitilised argumendid, mis esinevad portaali “Argumentide” sektsioonis, sisaldavad vastuseid mitmesugustele poliitilise iseloomuga aborti õigustavatele väidetele, mitte meiepoolset argumentatsiooni abordi õigusliku regulatsiooni muutuseks.”

MTÜ peab esmaspäevaks esitama ministeeriumile aruande toetuse kasutamise kohta. Lillese sõnul annab ministeerium siis portaalile lõpliku hinnangu, võides nõuda portaali ümbertegemist või raha tagasi.

MTÜ end katoliiklikuks ei nimeta

•• Portaali abort.ee taga seisab elukultuuri instituut (EKI), mis alustas MTÜ Miikaeli Ühendus osakonnana tegevust 2007. aasta kevadel.

•• Ühenduse esindaja Maria Joanna Madise sõnul on EKI eesmärgiks elukultuuri edendamine, inimese füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse elu austamisel põhineva kultuurikeskkonna hoidmine ja tugevdamine kooskõlas kristliku traditsiooni ja väärtussüsteemiga.

•• Kuigi avalikkusele võib Miikaeli Ühendus seostuda katoliku kirikuga seotud ühendusena, ei ole Madise kinnitusel EKI katoliiklik ega muul moel konfessionaalselt määratletud organisatsioon ja sidemed usuorganisatsioonidega puuduvad.