Kõigil huvilistel on võimalik osaleda Keskkonnaministeeriumi valitsemise all olevate riigimaade enampakkumistel, mis ei ole riigi ülesannete täitmiseks vajalikud, teatasid Keskkonnaministeerium ja Maa-amet.

Võõrandatavate maade hulgas on nii elamu-, äri- ja tootmismaid kui ka põllumajanduslikult kasutatavaid maaüksusi.

„Riigivarana võõrandamiseks on sel aastal ette valmistatud 262 maaüksust kogupindalaga ligi 867 hektarit," ütles Maa-ameti peadirektori esimene asetäitja Raivo Vallner.

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riigivara võõrandamise korraga riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüke avalikel kirjalikel enampakkumistel.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab enampakkumises osaleja vastavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded sätestatud tingimustele müügi korraldajale pakkumise. Osaleda võivad kõik, kes on täitnud nõuetekohaselt enampakkumise tingimused.

Kirjalik enampakkumine avatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatud teates märgitud ajal ja kohas. Nimekirja kantud maaüksuste enampakkumisi ei kuulutata välja korraga ja üheaegselt, vaid vastavad teated ilmuvad ametlikus väljaandes Ametlikus Teadaanded terve selle aasta jooksul.

Osalemiseks tuleb osaleda soovival isikul esitada nõuetekohane pakkumine müügi korraldajale pärast kirjaliku enampakkumise teate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti avaldatakse teade maade müügi kohta Maa-ameti koduleheküljel  rubriigis „Avalikud enampakkumised", informatsiooni nende pakkumiste kohta saab ka üleriiklikest ja maakonnalehtedest.