Eesti Raudtee võttis täna Orava jaamas vastu Siemensi poolt viies jaamas juurutatud uue raudteeliikluse juhtimise tehnoloogia, teatas Eesti Raudtee Päevaleht Online’ile.

Kõnealune süsteem töötab täisautomaatikal ning muutub raudteeliikluse kiiremaks ja ohutumaks. Samalaadne liiklusjuhtimise süsteem juurutatakse lähiaastatel ka mujal Eesti Raudtee teedel.

Kaks ja pool aastat väldanud projekti kogumaksumuseks kujunes ligi 142 miljonit krooni, mis sisaldab telekommunikatsiooni, raadioside ja teemajanduse töid, 13 ülesõidukoha ja automaatsignalisatsiooni.

Reola, Vastse-Kuuste, Põlva, Veriora ja Orava jaamu hõlmav süsteem võimaldab rongiliiklust juhtida nii lokaalselt, kui ka suvalisest Eesti Raudtee punktist, kus on vajalikud telekommunikatsiooniseadmed.

Orava raudteejaamas oli tegemist releepõhise pöörmete ja fooride elektritsentralisatsiooniga, Reola, Vastse-Kuuste, Põlva ja Veriora jaamades aga töötasid pöörmeseadjad. Kokku automatiseeriti 40 inimese töö.

Esmakordselt on kasutusel uudne jaamavahe vabaoleku kontrollsüsteem, kus kasutatakse koos rööbasahelatega ka rattapaaride loendussüsteeme. Mainitud tehniline lahendus võimaldab tulevikus välja vahetada kõik vananenud tehnoloogiad jaamavahedes.