Lin­nu oli hin­da­ma pa­lu­tud 280 eks­per­ti, punk­te tu­li an­da kuues ka­te­goo­rias (aja­loo­lis­te hoo­ne­te sei­su­kord, tu­ris­mi ma­na­ge­ment, tu­le­vi­kuväl­ja­vaa­ted, kesk­kon­na öko­loo­gi­li­ne kva­li­teet jm). Kes­kaeg­ne Tal­linn ja­gas sel­les ede­ta­be­lis 35.–42. koh­ta näi­teks koos Dres­de­ni ja Bo­log­na­ga.

Tal­lin­na va­na­lin­na kii­de­ti kui üht Eu­roo­pa aja­loo säi­li­ta­mi­se edu­lu­gu, kuid komp­ro­mi­tee­ri­vad mii­nus­punk­tid tu­lid tä­na­va­tel läl­la­va­te bri­ti poiss­mees­te­hor­di­de eest. Se­da iseä­ra­lik­ku ede­ta­be­lit kroo­ni­vad Aust­ria Wac­hau oru küla­ke­sed, mis on se­gu rus­ti­kaal­su­sest ja gur­meest. Ede­ta­be­li lõppu jää­vad pea­mi­selt Amee­ri­ka lin­nad, mis 21. sa­jan­di ka­pi­ta­list­li­ke hun­di­sea­dus­te tõttu on lõpli­kult mi­ne­ta­mas paa­ri­sa­ja aas­ta ta­gust stiil­set pa­let.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid