Volikogu hinnangul kahjustavad lisaeelarvega tehtud muudatused Tallinna ja teiste kohalike omavalitsuste huve ning eelarvekärbete tõttu ei ole riigieelarvest kaetud kohalikele omavalitsusele pandud kohustused.

Omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa vähendamine 11,93 protsendilt 11,4-le rikub linnapea Edgar Savisaare sõnul ühepoolselt riigi ja omavalitsuste kokkulepet ning kohustust tagada kohalikule omavalitsusele rahalised vahendid.

"Omavalitsuste tulubaasi vähendamine on sõnamurdlik ja vastuolus õiguskindluse ning kohalike omavalitsuste stabiilse finantseerimise tagamise põhimõtetega," põhjendas Savisaar riigikohtusse pöördumise vajadust. Ta meenutas, et riigieelarve muudatuste tõttu laekub Tallinna linna eelarvesse 2009. aastal ligikaudu 126 miljonit krooni vähem maksutulu.

Savisaare sõnul on omavalitsuste eelarved langenud topeltlöögi alla: lisaks eelarvekärpele väheneb majanduslanguse tõttu füüsiliste isikute makstav tulumaks ja seega ka omavalitsuste eelarvesse laekuv osa.

Samuti ajendas Tallinna pöörduma kohtusse võlakohustuste võtmise piiramine, mis pärsib kohaliku elu küsimuste iseseisvat lahendamist.