Järgmise kuu lõpus, 25. ja 26. mail, kavatseb Tallinn korraldada rahvusvahelise konverentsi, kuhu kutsutakse kokku kaheksa Euroopa riigi pealinna esindajat, et arutada kohalike valimistega seotud probleeme.

Linnapea Edgar Savisaare allkirjastatud kirjad saadeti 1. aprillil Vilniusesse, Viini, Helsingisse, Stockholmi, Oslosse, Kopenhaagenisse, Dublinisse ja Riiga, paludes kohalikel linnapeadel või nende asendajatel kavandatavast konverentsist osa võtta. Kutsetes tutvustatakse välismaalastele asjaolu, et Tallinna linnavalitsus on korraldamas haldusreformi, mis tooks kodanikud omavalitsusele lähemale ja kindlustaks linna parema toimimise. Samuti selgitatakse, et riigikogu muutis hiljuti valimissüsteemi, viimaks selle kooskõlla põhiseadusega ja suurendades nõnda linnavolinike arvu 63-lt liikmelt 79-le.

Õpime teiste kogemustest

„Konverents korraldataksegi sellepärast, et valimisõiguse temaatika on Eestis teatavasti aktuaalne ja seetõttu soovib linn pöörata tähelepanu ka teiste riikide valimiskorraldusele ja nende kogemusele,” vahendas linnavalitsuse mõtteid Raepress.

Millised linnad üritusest osa võtavad ja kui palju üritus linnakantseleile maksma läheb, pole veel teada.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer ütles Päevalehele, et kuulis kavandatavast konverentsist alles ajakirjaniku vahendusel. Kutsega tutvunult nentis ta, et praegusel ajal, kui peaks iga hinna eest kokku hoidma, on sellise suure konverentsi korraldamine küsitav samm.

„Peale selle näib mulle, nagu kistaks välisriigid nõnda valimisvõitlusse, neile probleemi tegelikku sisu selgitamata,” tõdes ta. „Linna haldusreformi esitletakse kutses nagu suurt võitu, avamata tegelikult selle tausta ja kirjeldamata suurt vastuseisu, mis see plaan on tegelikkuses endaga kaasa toonud.”

Tallinna linnapealt Edgar Savisaarelt ei õnnestunud Päevalehel neljapäeval kommentaari saada.