Lasnamäe ja Nõmme linnaosavalitsus plaanivad kevade jooksul vabaneda hooletusse jäetud autoromudest, mis risustavad linnapilti. Vraki olemasolu tuletatakse esmalt meelde auto omanikule ja kui ta sellega midagi ette ei võta, viiakse romu lammutamisele.

„Nõmme autovrakid saavad kaardistatud selle nädala lõ­puks,” rääkis linnaosavanem Rainer Vakra, lisades, et arvatavalt on neid paarikümne ringis. „Romudena lähevad arvesse need masinad, mille puhul torkab selgelt silma, et keegi ei ole neid juba aastaid kasutanud. Mõnedel on näiteks klaasid puruks löödud, teised on lausa rohtu kasvanud.”

Märgukiri ka politseile

Pärast romude kaardistamist saadab linnaosavalitsus märgukirjad politseile ja autoomanikele. Juhul kui omanik meeldetuletusele ei reageeri, lähetatakse vrakk Männikul asuvasse autoparklasse.

„Vältimaks kohtuvaidlusi ei kavatseta parklas kohe lammutustöödega pihta hakata, vaid saadetakse esmalt autoomanikele uued hoiatused. Kui aga ka nendele tagasisidet ei järgne, siis masinad utiliseeritakse,” seletas Vakra.

Eelkõige loodab omavalitsus siiski linnaelanike koostööle. „Tahaks uskuda, et vrakkide omanikud näitavad ise üles head tahet ning likvideerivad oma autoromud,” ütles ta. „Seetõttu ei oska praegu ka öelda, kui palju kampaania võib maksma minna, sest pole teada, kui suur on autoomanike initsiatiiv.”

Lasnamäel on autoloksude kaart juba valminud, praegu selgitatakse välja nende omanikke. Romusid on kokku üle neljakümne, kõige rohkem vedeleb vrakke Mahtra tee ääres, järgnevad Kivila ja Linnamäe tee.

Erinevalt Nõmmest ei kavatseta Lasnamäel autoomanikke hellitada. Kui esimesele märgukirjale õigel ajal ei vastata, lähevad loksud pikema jututa Kuusakoski jäätmekäitlusettevõttesse lammutamisele, rääkis Lasnamäe heakorra ja haljastuse spetsialist Diana Buchmann.

Nii Lasnamäe kui ka Nõmme linnaosa esindajad tõdesid, et nii suuremahulist autovrakkide likvideerimist pole varem toimunud. „Oleme lahendanud esilekerkinud probleeme jooksvalt,” ütles Vakra. „Tänavu tekkis meil vastav mõte aga eelkõige sellepärast, et Nõmmel toimuvad suuremahulised kanaliseerimistööd, teede ääres vedelevad autoloksud on neile aga pinnuks silmas.”

Mujal romud probleeme ei tekita

•• Ükski teine linnaosa peale Nõmme ja Lasnamäe tänavu autovrakkide koristuskampaaniat läbi ei vii, kuna väidetavalt ei ole romud suureks probleemiks.

•• Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ütles näiteks, et seal tegeletakse mahajäetud autodega koostöös munitsipaalpolitsei ja vastavate firmadega pidevalt. „Vanad autoromud on meie linnaosas pigem erandiks ning need likvideeritakse jooksvalt,” teatas Korb.

•• Sama kinnitasid ka teiste linnaosade esindajad. „Meil, erinevalt Nõmmest, ei olegi eriti kusagile oma vanu autoloksusid jätta,” rääkis Põhja-Tallinna linna­osavanema asetäitja Jüri Jõgeva. „Paar aastat tagasi olid meil sellised probleemid Paljassaarel, aga praeguseks on nii autovrakid kui ka prügi sealt minema viidud ning nüüd pääseb sinna autoga ligi vaid vastava loa olemasolu korral.”

•• Sama väitis ka Mustamäe pressiesindaja Jüri Raudsepp. „Pole Mustamäe jaoks eriline probleem, mida vaja kampaania korras lahendada,” ütles ta.