Tallinna karateklubi Daigo meeskond on hämmastunud Eesti olümpiakomitee (EOK) koostatud kolmanda taseme treenerieksamitest, mis on klubi presidendi Olga Pallo hinnangul ebaadekvaatsed ja hägused. Kolmanda astme teenimine on tema sõnul vajalik selleks, et saada treeneri pearaha, mis on umbes 15 000 kuni 20 000 krooni aastas, kuid seni on teadmistetesti positiivne sooritamine treeneritel järjepidevalt vett vedama läinud.

„Me oleme käinud kolmanda taseme koolitustel, makstes selle eest 3000 krooni nägu, samuti tutvunud kirjalike õppematerjalidega,” selgitas Pallo, lisades, et tegelik test on koostatud ebamääraselt ja selle küsimusi pole koolitustel läbi töötatud.

Pole varem näinud

Pallo lööb sellega seoses õhku kahtluse, kas häguste eksamite taga ei ole mitte EOK rahastus­skeem. „Olen ise töötanud varem eesti keele õpetajana ja koostanud ka eksamite küsimustikke, kuid sellist asja, nagu olümpiakomitee eksam, pole minu silmad varem näinud.”

EOK peasekretär Toomas Tõnise seevastu eksami kompetentsuses ei kahtle. „3000 inimest on vastava tasemeeksami juba läbinud,” teatas ta. „On normaalne, et mõned kukuvad alguses läbi. Hiljem tuleb eksam siis lihtsalt uuesti sooritada.”

Daigo president kinnitas isikliku näite varal, et valmistus kõnealuseks tasemekontrolliks väga hoolikalt ja sai oma eriala ehk karatet puudutava osa pea saja protsendi ulatuses tehtud, üldainete teooria poole pealt kukkus aga läbi. „Asi ei ole õppimata jätmises või lolluses, asi on häguses eksamis,” märkis ta. „Samas on rahakotile ikkagi löögiks see, et peame iga kord taas 700 krooni välja käima.“

Klubid peavad eksamit raskeks

•• „Meie klubist ei ole keegi kolmandat astet veel sooritanud,“ rääkis karateklubi Täht juhatuse esimees Tarmo Alt.

•• „Olen tutvunud selle õppematerjalidega ning arvan isiklikult, et küsimustega spordifüsioloogia ja –biokeemia valdkonnas minnakse liiga spetsiifiliseks. Selline teadmiste kogum kulub praktikas ära vaid siis, kui selleks on olemas aeg, meeskond ja rahalised vahendid. See aga on juba tippsport professionaalsel tasemel, kuid enamik treeneritest teeb siiski põhitööd tavaliste lastega, mitte tippsportlastega.”

•• Karateklubi Keiko instruktor Marge Koort tõdes, et pole isiklikult kolmanda taseme eksamit teinud. „Olen kuulnud, et eksam on tõepoolest väga raske,”

lisas ta.

•• Karateklubi Tengu peainstruktor Kaido Rätsepp, kes on sooritanud teise taseme treenerieksami, arvas, et mingeid kahtlasi skeeme ei maksa eksamite tagant otsida. „Eks ikka läbi kukub see, kes pole pädev vastavat taset sooritama,” teatas ta.