Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema ladestamiseks suletud käesoleva aasta 16. juuliks ning korrastatud 2013. aasta 16. juuliks, teatas keskkonnaministeerium.

Tänaseks suleti Eestis kümme viimast keskkonnanõuetele mittevastavat tavajäätmete prügilat: Oru, Käina, Sillamäe, Sõmeru, Adiste, Kudjape, Aardlapalu, Valga, Viljandi ja Räpo. Ka on keskkonnanõuetega vastavusse viidud ja rajatud uusi prügilaid ning korrastatud juba suletud prügilaid. 

Prügilate sulgemine puudutab peamiselt Kagu-Eestit ja saari. Alates selle aasta 16. juulist tuleb Viljandi-, Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal ladestamisele minevad jäätmed suunata Pärnu-, Järva- või Jõgevamaale. Jäätmekogumise ja -veo hinnatõusu aitab vältida maksimaalses ulatuses kohapeal liigiti kogumine ning nende jäätmete võimalikult suures koguses taaskasutamine.  

Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa, Jõgevamaa ning Järvamaa on oma nõuetele mittevastavad prügilad juba sulgenud ning nendes piirkondades tekkivad jäätmed liiguvad juba viimased paar aastat keskkonnanõuetele vastavatesse prügilatesse.

Suletavate prügilate juures võib jätkuda jäätmelubade alusel ehitus-lammutusjäätmete sortimine ja vaheladustamine ning biolagunevate jäätmete kompostimine. Neid jäätmeliike saab kasutada ka prügila korrastamisel, kui see on sulgemisprojektiga ette nähtud.

Kuni 1990. aastateni oli prügila praktiliselt igal suuremal asulal ja ettevõttel ning enamasti puudus neis igasugune keskkonnaalane järelevalve. Alles Eesti iseseisvudes hakati järk-järguliselt keskkonnaohtu ja -reostust põhjustavaid prügilaid sulgema, samuti alustati järelevalvet jäätmevoogude üle, tõsteti elanike keskkonnateadlikkust jne. Alates 2000. aastast on kasutusele võetud 5 uut kõikidele tänapäeva tehnilistele ja keskkonnakaitselistele normidele vastavat prügilat. Üks selline suudab teenindada mitut maakonda vähemalt järgnevad 30 aastat.

Teavet kohaliku jäätmekorralduse, jäätmejaamade, sorditud prügi konteinerite asukohtade, olmejäätmete kogumis-, veo- ja ladestamisvõimaluste kohta saab linna- või vallavalitsusest. Vaata veel siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid