Linnavalitsuse teatel viimistleti Kalamaja Kalmistupargi rekonstrueerimise käigus värav-kellatorni seinad, ehitati torni pargipoolsesse külge trepp, remonditi tugimüüre ja võlvkaare pargipoolne võre asendati sepisväravaga.

Värava võlvkaare all on infokiosk, kus saab ülevaate kunagise kalmistu ajaloost, vaadata vanu pilte ja tutvuda maetute nimekirjadega.

Pargi teedevõrgu rekonstrueerimisel järgiti teede paiknemist ajaloolisel kalmistul. Kuna pargi haljastus koosnes enne rekonstrueerimist peamiselt kõrgetest tihedalt üksteise läheduses kasvavatest puudest, täiendati rekonstrueerimistööde käigus oluliselt pargi alumist haljastusrinnet, kuhu istutati põõsaid ja madalaid puid.

Kalamaja kalmistuparki rajati kaks purskkaevu – üks Tööstuse tänava äärse sissepääsu juurde, teine pargi kirdeossa peateede ristumiskohta.

Abilinnapea Deniss Boroditš ütles, et Kalamaja kalmistupargi purskkaevud on väga omapärased ja siiani Tallinnas niisuguse lahendusega purskkaevu ei olnud. „Pargi keskel olev purskkaev ei paiska õhku tavapärast veejuga vaid pihustab imeväikeseid veeosakesi, mis mõjuvad eemalt vaadatuna auru- või udupilvena.“

Park on piiratud osalt 2 meetri kõrguse metallvarbaiaga, osalt sama kõrge puitlippaiaga. Parki sissepääs toimub kuue jalgvärava ja ühe sõidukitele mõeldud värava kaudu.

Laste mänguväljak rajati värav-kellatorni lähistele Kungla tn 61 kinnistu ja autoparkla vahelisele alale, kus ajalooliselt asus kalmistuvahi elamu.