Näiteks on Saksamaalt saadetud Eestisse mitmeid taotlusi tunnistada kehtetuks nende isikute juhiluba, kes ei ole Eesti rahvastikuregistrit oma elukohamuudatusest teavitanud ning on käinud juhiluba vahetamas Eestis, elades samal ajal Saksamaal, teatas maanteeamet.

Timo Vijar maanteeameti avalike ja välissuhete osakonnast ütles Päevaleht Onlinne’ile, et kohustus vahetada juhiluba seal riigis, kus elatakse, tuleneb rahvusvahelistest kokkulepetest – juhiluba taotletakse ja vahetatakse riigis, kus alaliselt elatakse.

„Kui Saksamaal peab politsei kinni inimese, kes on juhiloa vahetanud Eestis, aga ise elab Saksamaal, on see poliseile kohe teada ja see isikut selle juhiloaga enam rooli ei lubata,” selgitas Vijar. „Kui seda regulatsiooni ei järgitaks, tekiks olukord, kus sõidab ringi väga palju inimesi, kes ei ole kuskil registrites kirjas.”

Enne juhiloa vahetamist tuleks tutvuda vastava riigi seadusandlusega, kuna riigiti on juhilubade vahetamise tingimused erinevad. Vijari sõnul on see protsess kõigis Euroopa riikides võrdlemisi lihtne, mingeid eksameid sooritada ei ole vaja.

Maanteeamet tahab juhtida tähelepanu asjaolule, et oma elukoha muutustest tuleb teavitada rahvastikuregistrit. Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Eesti seadusandlus näeb ette, et juhul, kui isikule on juhiluba väljastatud Euroopa liidu liikmesriigis, siis ei pea seda Eestisse kolides ümber vahetama enne, kui selle kehtivusaeg hakkab lõppema. Juhiloa kehtivusaja lõppedes tuleb juhiluba vahetada selles Euroopa liidu riigis, kus parasjagu alaliselt elatakse.

Oluline on pöörata tähelepanu sellele, kuidas suhtuvad riigid liiklusreeglite rikkumistesse. Võib juhtuda, et mõnes riigis juhiloa vahetamise taotlust ei rahuldata, kuna isik on toime pannud rikkumised, mis ei luba tal sõidukiga teeliikluses osaleda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid