"See on tunnustus kõigile seto kogukonna inimestele, seto lauluemadele, seto lauljatele, kes päev päeva järel on hoidmas ja loomas seto kultuuri," arvab Seto Leelotarkade Kogo esinaine, praegune Seto Kuningriigi ülemsootska Õie Sarv.
"Seto leelo arvamine esindusnimekirja on märk sellest, et tänapäeva üleilmastumine annab väikestele kuid terastele, ettevõtlikele ning endasse uskuvatele rahvastele ja kogukondadele võimaluse olla nähtav, kuuldav ning tunnustatud ka maailmas laiemalt," lisas ta.
"Arvamine UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja ei ole lõplik eesmärk, vaid üks verstapost seto vaimse pärandi pikas ajaloos. See innustab kindlasti nii seto noori järgima vanavanemate eeskuju kui annab ka lootust teistele pärimuskultuuri kogukondadele Eestis, meie hõimurahvaste hulgas ning terves maailmas," rõhutas Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo.
Kultuuriminister Laine Jänese hinnangul on otsus esindusnimekirja kandmiseks suur tunnustus setu kogukonnale ja leelokooridele, kelles on olnud visadust säilitada oma keelelist ja kultuurilist eripära.

"Ühtlasi on seda aidanud toetada ka Setumaa riiklik kultuuriprogramm ning praegu on ministeeriumis ettevalmistamisel järgmise perioodi 2010-2013 programmdokument," ütles Jänes.
Eesti taotluse kokkupanekul osalesid peale ministri moodustatud komisjoniliikmete ja setu kogukonna liikmetele veel mitmed teised inimesed, kes lisaks setu leelo kirjeldusele edastasid taotlusega ka filmimaterjalid leelotraditsiooni kohta ja CD setu lauludega.
Setu leelo on setude traditsiooniline laulmisviis, mille osaks on nii originaalne muusika, kui kindlatele reeglitele vastav tekst ja sellise teksti loomise traditsioonilised reeglid, traditsioonilised laulmissituatsioonid, näiteks kuningriigipäevad, leelopäevad ning perekondlikud tähtpäevad.
2003. aastast koordineerib Setumaa kultuuriprogrammi kultuuriministeerium, koostööd tehakse selles osas ministeeriumide, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ning kolmanda sektoriga.
Alates 2003. aastast on pärandi esindusnimekirjas Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupeo traditsioon ning Kihnu Kultuuriruum.