Meeste eluiga on lühem ja neil on suurem oht saada sotsiaalselt tõrjutuks. Majandussurutis on tekitanud Soomes ajaloolise hetke, kui tööturul on õige pea rohkem naisi kui mehi. Töötusel on sel korral ka Soomes mehe nägu. Julgemalt on hakatud rääkima ka naiste tekitatud koduvägivallast.

Ent suurim meeste mureallikas on abielulahutuste korral oma lastest ilmajäämine. Üldjuhul jäävad või määratakse lapsed ema juurde elama. Kriitikud nimetavad selle üheks põhjuseks sotsiaaltöötajaid, kes on valdavalt naised ja samastavad seega end rohkem emadega.

Isarollist ilmajäämine mõjub eriti valusalt isaduse uurija ja kasvatusteaduste professori Jouko Huttuse sõnade taustal, et Soomes on isad väga perekesksed. Tema sõnul valitseb Soomes põhjamaine isadusmudel, mis väljendub rohkes lastega tegelemises ja ka isapuhkuste populaarsuses. Isal on võimalik olla uue ilmakodanikuga kodus keskeltläbi poolteist kuud.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas, et Soome on saanud ka rahvusvaheliselt positiivset vastukaja, kui tipp-poliitikud Paavo Lipponen, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb võtsid lapse sündides välja oma isapuhkuse.

Armeekohustus

Meestele osaks saavast ebavõrdsusest rääkides heidetakse kindlasti kõige rohkem ette, et sõjaväekohustus puudutab vaid neid. Vaiki ei ole siiski jäänud ka need, kelle arvates tuleb enne naistele püssi kätte pistmist saavutada kõikidele naistele meestega võrdsed võimalused.

Ajakirjas Tulva pakkus omakorda meeste muredele lahendust abielulahutajaid nõustav Heikki Koiso-Kanttila: „Kui kodune vastutus jagataks täiesti võrdselt naiste ja meeste vahel, siis ei tunneks mehed ennast enam nii palju pereasjades diskrimineerituna.” Praegu lasub suurem kodutööde koorem siiski veel naiste õlul.

Traditsioonilised soorollid juba tabu?

•• Sel sügisel on tekitanud palju elevust ja diskussiooni soorollidesse suhtumine.

•• Mõni kuu tagasi avaldas naisteajakiri Anna intervjuu autofirma Audi müügijuhiga, kes unistas traditsioonilisemalt käituvatest naistest. Sellele järgnes suur pahameeletorm, mille peale mees lahkus töölt. Nii mõnigi küsis siis: kas Soomes valitseb topeltmoraal ja kas juhikohal olev naine võiks lubada endale šovinistlikke väljendusi ning seda peetaks vaid tänapäeva suundumuseks?

•• Üks toiduainetootja tegi katse, tuues avalikkuse ette keskealise naise ja noore mehe suhet näitava telereklaami. „Vaheta värskema vastu!” kõlas reklaami hüüdlause. Ka selline lähenemine vihastas paljusid ning reklaam kadus sel kujul eetrist, süüdistatuna moraalituses.