Sel aastal mõistsid USA kohtud surma 106 isikut ja otsus viidi täide 52 juhtumi puhul. Üheksa surma mõistetud isikut said apellatsiooni rahuldamise järel kergema karistuse, vahendas Reuters. Surmanuhtluse teabekeskuse andmetel määrati riigis viimati sedavõrd vähe surmaotsuseid 1976. aastal.
Surmanuhtluste määramine on järsult langenud kahes hukkamiste poolest „juhtivas“ osariigis: Texases ja Virginias. Texases on alates 1976. aastast viidud täide 447 surmaotsust, kui kogu riigis sama perioodi jooksul 1189.
"1990.-ndatel määrati Texases keskmiselt 34 surmaotsust aastas ja Virginias kuus. Sel aastal on Texases surmanuhtlus määratud üheksale ja Virginias ühele inimesele," teatas teabekeskus oma avalduses.
Avalduse autor Richard Dieter kinnitas, et surmanuhtluse määramiste arv pole seotud mõrvade vähenemisega, mis on alates 2000. aastast püsinud peaaegu muutumatuna.
Eelmisel aastal määrati USA-s 111 ja viidi täide 37 surmaotsust, 2007. aastal määrati aga 119 surmaotsust. Enamik USA-s surma mõistetud hukatavaid hukatakse mürgisüstiga, samuti kasutatakse elektritooli, gaasikambrit ja poomist. Kaks inimest on viimase 33 aasta jooksul hukatud mahalaskmise läbi.
Samas on hukkamine suhteliselt kallis. Näiteks California osariik on keskmisel aastal kulutanud surmanuhtluste täideviimiseks 137 miljonit dollarit (1,4 miljardit krooni). New Mexico osariik otsustas aga tänavu surmanuhtluse tühistada, saades 15. osariigiks, kus surmanuhtlus ei kehti.
Amnesty Internationali andmetel hukati Hiinas 2008. aastal 1718 inimest ehk 72 protsenti kogu maailmas hukatud inimestest. Maailmas rakendavad surmanuhtlust praegu kokku 59 riiki. Eestis hukati viimane inimene 1991. aastal, surmanuhtlus kaotati 1998. aastal.