Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek kinnitas koos fraktsioonijuhtidega täna uute volinike kuulamiste ajakava. Kallase kuulamine toimub selle kava järgi neljapäeval, 14. jaanuaril kell 10.00 - 13.00 Eesti aja järgi. Tema ametliku elulookirjelduse leiab siit.
Teiste volinike kuulamised toimuvad 11.-15. jaanuaril Brüsselis ja 18.-19. jaanuaril Strasbourgis.
Kallas on juba korra pidanud europarlamendi ees aru andma, kui ta määrati 2004. aastal haldusküsimuste volinikuks.
Eurosaadikud hindavad kuulamiste käigus volinikukandidaatide pädevust vastavate parlamendikomisjonide ees, olles eelnevalt tutvunud nende elulookirjelduste ja majanduslike huvide deklaratsiooniga. Seejärel hindavad komisjonid iga liikmekandidaati, et kas nad võiksid sobida Euroopa Komisjoni liikmeteks ja täitma neile määratud konkreetseid ülesandeid. Euroopa Parlament hindab volinikukandidaate nende üldise asjatundlikkuse, Euroopale pühendumise ja isikliku sõltumatuse alusel. Ta hindab ka nende teadmisi kavandatud vastutusalal ja suhtlemisoskust.
Parlamendikomisjonide hinnangud vaatavad seejärel läbi Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid. Lõpuks hääletab Euroopa Parlament Euroopa komisjoni täiskoosseisu heakskiitmise üle. Seejärel võib Euroopa Ülemkogu kvalifitseeritud häälteenamusega nimetada uue komisjoni ametisse.