Kas poisid peaks tööõpetuses õppima ka kokandust ja tüdrukud omakorda puutööd?

Koolil, kus ma kaua õpetasin, oli Rootsi sõpruskool, kus on kogu aeg nii olnud, et tüdrukud ja poisid õpivad tööõpetust koos. Meie koolidel oli aktiivne õpilasvahetus, mille käigus olid meie õpilased ühe nädala seal ja nende õpilased vastupidi meil. Kõige positiivsem tagasiside, mis me oma õpilastelt saime, oligi Rootsi tööõpetuse tundide kohta, kus tüdrukud said teha puutööd ja poisid osaleda kodunduse või kokanduse tunnis.

Rootsis nimelt ei olegi eraldi tüdrukute ja poiste tööõpetuse tunde. Ja mis seal salata, elus peavad hakkama saama nii paaris kui üksi elavad inimesed. Kui inimene elab üksinda, siis peab ju naisterahval olema oskusi elementaarseteks asjadeks ja mees omakorda ei tohi külmkapi juures nälga surra. Seega oskan mina oma kogemuse põhjal sellele ideele ainult kaasa kiita.

Kas tüdrukuid-poisse eristavad tööõpetuse tunnid on oma aja ära elanud ja järgida tuleks näiteks Rootsi mudelit?

Jah, see on nõukogude aja igand - nõukogude ajal valmistati tööõpetuse tundides inimesi ette suurtööstustele – puutöö või metallitöö oskusi, et koolilõpetaja saaks minna tehasesse treipingi taha.

Muutuma peaks ja kuskilt peab ju alustama ning selleks piisab praegusest kavast. Tõsi, harjuma peavad sellega mitte ainult õpilased vaid ka õpetajad, sest poiste tööõpetuse õpetajaid on ju õpetatud just poisse õpetama. Ka õpetajaid tuleks koolitada, aga paari aastaga saaks teha ümberõppe. 

Kas poiste ja tüdrukute õpetamisel on erinev metoodika?

Poisid arenevad teatud perioodidel kiiremini ja teatud perioodidel aeglasemalt kui tüdrukud ja vastupidi. Koolis tulekski õpetada mitte lapsi, vaid poisse ja tüdrukuid.

Kas tüdrukute ja poiste tööõpetuse tundide kokkuviimine muudaks sisseharjunud soorollide käsitlust?

Kui poisid ja tüdrukud on teistes tundides rahulikult koos, ilma et see peremudelit lõhuks, siis ma ei usu, et tööõpetusetund midagi revolutsiooniliselt muudaks.

Mõistan, et kehalise tundide kokkuviimine muudaks paradigmat - poisid saaks rohkem aru, et tüdrukud on erinevad ja vastupidi.

Autor: Tuuli Aug