Ettevõtmise eestvedajate sõnul ei maksta Wikipedias kasutamiseks antavate piltide eest tasu, kuid see-eest annavad need võimaluse nii endale kui ka Eesti looduse ilule ja omapärale kogu maailmas nime teha.

Üks eestikeelse Vikipeedia paarikümnest administraatorist Ivo Kruusimägi, kes, nagu teisedki, teeb seda tööd vabast ajast ja tahtest, ütles, et pilte võivad Wikipediasse üles laadida nii asjaarmastajad, kelle õnnestunud ülesvõtted on sahtlisse seisma jäänud, kui ka oma ala meistrid.

Oodatud on kõikvõimalikud Eesti loodust kujutavad fotod: kaitsealadest, saartest, järvedest, jõgedest, pankadest, taimedest, lindudest, loomadest, mägedest, rändrahnudest, soodest jne.

„Entsüklopeedia artiklite juures on olulised ka head pildid,” rõhutas Kruusimägi. Praegu on selles vallas palju ära teha. Peale selle, et oodatavad pildid illustreeriksid esitatud andmeid, aitaksid need tema sõnul Wikipedias – mida iga päev kasutavad miljonid inimesed üle kogu maailma – tõhusalt Eestit tutvustada.

Reklaam esimesest allikast

„Selle asemel et riputada miljonite kroonide eest näiteks Riiga või Stockholmi üles Eestisse kutsuvaid reklaame, saaks promo teha hoopis odavamalt,” selgitas Kruusimägi. „Kui inimesed tahavad midagi Eesti kohta teada, otsivad nad infot Google’ist ning sealt jõuavad nad omakorda Wikipediasse. Ehk siis kõik, mis on Wikipedias, on Eesti tutvustamise koha pealt väga oluline.”

Seejuures ei leiaks looduspildid kasutamist mitte ainult Eestit puudutavate, vaid ka eri keeltes muid, üldisemaid teemasid puudutavate artiklite juures.

„Näiteks soodest rääkiva artikli juures saab piltidega näidata, millised sood on Eestis,” viitas Kruusimägi. Kuna iga entsüklopeediasse pääseva pildi juurde pannakse autori nimi, peaks foto tallegi tuntust tooma.

Juuni alguses alanud pildikogumisaktsioon HELP! (ehk: head Eesti looduse pildid) kestab oktoobri alguseni. Täpsed juhised piltide Wikipediasse üles laadimise ja nende edasise kasutamisega seotud tingimuste kohta leiab aadressilt et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:HELP.

Milline pilt sobib?

Täpne info

•• Oma piltide Wikipediasse üles riputamisest huvitatutel tuleb arvestada, et foto peab olema entsüklopeediale kohane. Pildil olev objekt, inimene, loom või nähtus peaks olema kujutatud loomulikult ning kõige iseloomulikumast küljest. Kaasas käiv info peab tagama pildist õigesti arusaamise. Näiteks looma- või taimeliiki kujutava pildi selgitusest peab saama teada, mis liigiga on tegemist, ja soovitavalt ka, kus ja millal on

ülesvõte tehtud.

Terav kvaliteet

•• Seejuures on tähtis fotode hea kvaliteet: kujutatu peaks olema terav, loomulike värvidega ja õigesti kadreeritud. Piltide suu­rusele piiranguid pole – mida suuremad, seda parem. Ühtlasi peab autor andma fotoga kaasa nii Wikipedias kui ka mujal kasutamise õiguse – piiratud kasutusõigusega pilte ei oodata.

Parematele valik auhindu

•• Oktoobris valitakse kampaaniafotode seast parim, mille autorit premeeritakse ajakirja Eesti Loodus aastatellimusega, eriauhindadena läheb jagamisele raamatuid sarjast „Lehed ja tähed”. Photopoint annab neljale usinamale ja asjalikumale osavõtjale võimaluse printida tasuta välja sada tavamõõtmetes fotot.