Valitsemiskogemus võib neil olla pisut rooste läinud, sest võimu kaotasid nad 16. sajandi lõpul. Rjurikud ei olnud viimane tsaaripere, pärast tulid Romanovid. Ajakiri Newsweek oletab, et Rjurik võis olla soomeugrilane. Pole aga kahtlustki, et nüüdis-Venemaa on võtnud Rjurikute suhtes oma seisukoha ja konkurents Kremli pärast ei ole neile mokkamööda.