•• Mis eelkõige muutunud on nii kooli kui ka lapsevanema jaoks?

Praegu pole sellist funktsiooni, mis oleks katastroofiliselt muutunud. Mis muutus? On natuke rohkem infoväljasid ehk kui Juku saab kahe, siis ei panda talle kirja lihtsalt hinnet, vaid ka see, mille eest ta selle kahe sai. Siiski pole see kohustuslik, vaid tegemist on lisafunktsiooniga.

Lapsevanemal on võimalik saata klassijuhatajale lapse puudumistõend.

Kuna õpilasele ja lapsevanemale on infot koos selgitustega täitsa palju, siis oleme info jaotuse ümber struktureerinud. Enam ei ole ees hinneteleht, kus esimeses tulbas ained ja hinded. Nüüd on neile ainetele juurde võimaldatud keskmise hinde arvutamine. Seal on juures ka hinnete kaalumine, sest on ju näiteks kontrolltööde hinne tähtsama kaaluga kui muu hinne.

•• Millega te viimastel päevadel tegelenud olete?

Me oleme viimastel päevadel üritanud taastada vana funktsionaalsust ehk ilmselt homme (täna – D. L.) peaksid taastuma näiteks nii aadressraamatud kui ka foorumid. Sealt edasi peaks see e-kool olema natuke uues kuues, kuid fundamentaalne vahe seisneb selles, et uue platvormiga on võimalik pakkuda uusi teenuseid. Meil on palju plaane, mis seonduvad konkreetselt õpetamisega, õppematerjalidega, mis aitavad õpetajatel pakkuda rühmatöösid. Praegu me hindame e-kooli selliselt, et kui see on maraton, siis meil on alles esimene kilomeeter läbi. Ehk funktsionaalsust on kõvasti rohkem, kuid eks see tuleb omal ajal.

•• Koolid on avaldanud pa­hameelt, et järgmisel aastal võib tulla e-kooli hinnatõus, ent muud lahendust pole välja töötatud. Kui suur see hinnatõus siis lõ­puks olla võib?

Me oleme hetkel ainult hoiatanud, et selline hinnatõus tulla võib ja see on keskeltläbi 30%, mis jääb keskmiselt ikka kõvasti alla 100 euro kooli kohta. Seni oleme me sisuliselt peale maksnud e-kooli töös hoidmise eest ning sisuliselt tähendaks samal tasemel hinna hoidmine, et varsti ütleks audiitor, et nii firma enam töötada ei saa, kuid kõrgema hinnaga saaksime me endale tööle võtta kas või rohkem töötajaid, et igasuguseid probleeme kiiremini lahendada. Samal ajal me kindlasti pooliku lahenduse eest hinda ei tõsta ning selleks peaks hakkama uus süsteem tööle lõplikult.

•• Miks oli vaja vana eKool ringi teha?

Endine eKool on kaheksa aastat vana ja aja jooksul paljudele harjumuspäraseks muutunud. Ent kaheksa aastat on pikk aeg ning paljud koolid soovisid saada enam individuaalset lähenemist juhendamaks õpilast tarkuste juurde.

•• Kuidas te seda teavitustööd uuest e-koolist tegite, kui näiteks reedel võis veel leida koole, mille kantseleiosakond ei teadnud üldse, et midagi muutunud on?

Alates maikuust on ligi tuhandel kasutajal olnud ligipääs e-kooli platvormile ja ligi 30 kooli kasutas juba novembrist uut platvormi. Tutvumisperiood ja koolitus oli koolide osas täitsa piisav, ent kui mõni kool tõesti ärkab alles 28. augustil ja avastab, et peab hakkama rohkem andmeid sisestama, siis meie ei saanud seal tõesti mitte midagi teha.  

•• Eelmise nädala lõpus olid teie postkastid täis küsimusi nii lapsevanematelt kui ka koolidelt, kas nüüd on olukord rahunenud?

Esimene ehmatus oli väga suur, aga tuhandest inimesest on käega löönud vaid 2–3, kellega me oleme rääkinud.  Asi vajab lihtsalt selgitamist, kuid kõiki asju korraga ei jõua. Need inimesed, kes praegu ütlevad, et e-kool on harjumatu ja ebamugav, nende ettepanekud kogume me kokku.

•• Mida ette heidetakse?

Mõnele ei meeldi näiteks taustavärv või see, et kiri on liiga suur. Iga süsteemi käivitamisega läheb aega ja valdav osa probleeme ongi selles, et varasem e-kool oli teise struktuuriga ning nüüd uuele mänguväljakule tulemine on tekitanud vigu. Siiski on eri ajal e-koolis sees 20 000–30 000 inimest. Inimesed harjuvad, õpivad e-kooli kasutama ja teevad ettepanekuid ning elu läheb edasi.

•• Millised vead on selgunud?

Deaktiveeritud on aadressraamat, foorumid, tunnikirjeldused ja palju aruandeid, ent need tulevad peagi tagasi. Lisaks tekib vigu registreerimisel, Internet Explorer 7-le pole kogu e-kool veel kasutuskõlblik, õpetaja ei saa tunnikirjeldusi ja koduseid ülesandeid ühelt vormilt sisestada ning ka kontrolltööd teeme õpilasele ja lapsevanemale paremini eristatavaks.

Kommentaar

Tiina Pall, Tallinna Kristiine

gümnaasiumi direktor

Suruti peale täiesti poolik ja korralikult testimata keskkond, mida arendatakse alles kasutamise käigus. Küsimusi on päevas vähemalt kolmelt lapsevanemalt, kes otse infojuhile kirjutavad (klassijuhatajate poole on pöördumisi rohkem).

Õpetajad on kannatlikud, kuid peaaegu igal vahetunnil on kuni neli õpetajat oma murega pöördunud infojuhi poole.

Keerulisem on uus keskkond sellepärast, et on vaja täiesti uus keskkond endale selgeks teha. Ning kõik asjad ei tööta korralikult. Administraatorite poole pealt on vaja kõik andmed ükshaaval jälle sisestada ja eelmisel õppeaastal eKooli kaudu vastu võetud (sealhulgas enamik käsitsi juba korra sisestatud) on vaja uuesti sisestada.

Kokkuvõtvalt võib öelda:

1. Kooli eelarvele mõjub e-kool rängalt, sest hind tõusvat 200 euroni kuus. Praegu on hind 1600 krooni + km. (Samal ajal kiiret, lihtsat ja kvaliteetset teenust kool ju ei saa.)

2. Palju on vaja teha ebaratsionaalseid arvutiklahvide vajutusi (ühe konkreetse info jaoks on vaja teha mitu täiendavat klõpsu).

3. Veebikeskkond ei ole õpetajale mugav kasutada.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid