2002. aastal jõustus Soomes seadus, mis lubab registreerida samasooliste kooselu partnerlusena. Sellisele kooseluvormile laieneb suurem osa abielule omaseid õigusi ja kohustusi, näiteks pärimisõigus. Mullu said homopaarid õiguse lapsendada partneri bioloogilisi lapsi. Järgmiseks oodatakse sooneutraalse abieluseaduse vastuvõtmist, mis võimaldaks gei- ja lesbipaaridel adopteerida lapsi väljastpoolt paarisuhet. Samuti saaksid partnerid abielludes erinevalt praegusest partnerlusest võtta ühise perekonnanime.

Kirglikus televäitluses esinenud uuendustevastased olid veendunud, et usutõekspidamiste järgi saavad omavahel abielu sõlmida ainult naine ja mees. Samuti pandi kahtluse alla, kas samasooliste vanematega pered on lastele hea kasvukeskkond.

Saates esinenud konservatiivide seisukohad pahandasid sedavõrd paljusid soomlasi, et nädala lõpuks oli ajalehe Helsingin Sanomat andmeil kiriku liikmete arv 15 000 võrra vähenenud. Soomes on kirikusse alati kuulunud enamik inimesi, praegu on evangeelse luteri usu koguduste liikmeiks 79 protsenti soomlasi. Viimastel aastatel on aga tugevnenud kirikust välja astumise tendents.

Eriti suure pahameeletormi osaliseks sai Soome Kristlik-Demokraatliku Erakonna juhi Päivi Räsäneni saates väljendatud homosuhete hukkamõist, mida põhjendades ta toetus piiblile. Vastureaktsiooniks on mõnigi kirikuesindaja rõhutanud oma teistsugust arusaama ja süüdistanud Ylet äärmuslike vaadetega usklike esiletõstmises.

Soome peapiiskop Kari Mäkinen ütles kommentaariks: „Kirikust pagemine räägib tugevast reaktsioonist homoseksuaalide inimväärikuse jalge alla tallamise vastu. Kirikus leidub aga ka empaatilisemat suhtumist ja erinevaid piiblitõlgendusi.” Helsingi uus naispiiskop Irja Askola pooldab sarnaselt paljude pealinna kirikuõpetajatega samasooliste paarisuhete kirikus õnnistamist.