Nimelt otsustas eile ministeeriumide komisjon, et ERM-i taotlus ligi 32 miljoni euro Euroo­pa tõukefondidest saamise koh­ta on piisavalt kvaliteetne, et see Euroopa Komisjonile edastada.

Regionaalminister Siim Valmar Kiisleri sõnul sai eile hindamiskomisjon oma positiivse ot­suse teha pärast seda, kui nendeni oli jõudnud rahandusminister Jürgen Ligi kiri raha olemasolu kohta. „Nüüd jääb ooda­ta lõplikku otsust Euroopast ja ma tahaks soovida rahataotlejale ehk ERM-ile jõudu edasises asjaajamises,” ütles Kiisler.

Kuludega on arvestatud

Kuigi rahandusminister teatas oma kirjas, et ta on arvestatud projekti kuludega riigi 2011.– 2014. aasta eelarvestrateegias ja tänavuses riigieelarves, ei saanud ta anda kinnitust, et osa ERM-i uude hoonesse plaanitud tegevustest pole käsitatavad riigiabina.

„Riigiabi olemasolu üle ot­sus­tamine on Euroopa Komisjoni pädevuses. Juhul kui Eesti Rahva Muuseum lähtub teenuste osutamisel (näiteks konverentsikeskuse rentimisel) tu­ruhindadest, ei sisalda projekt meie arvamusel riigiabi. Juhul kui plaanitakse teenuseid pakkuda soodustingimustel, tuleb lähtuda Euroopa Liidu riigiabireeglitest,” ütles Ligi europrojek­ti hinnanud komisjonile.