Vaatamata sellele kinnitas valitsus oma tänasel istungil kiiruga dokumendi, mis enne valimisi oleks terava kriitika tõttu olnud valitsuskoalitsioonile äärmiselt ebameeldiv. Arengukavas on sees ka Nabala varud, mis sisuliselt annab arendajatele edasiseks tegevuseks vabad käed.

Ühises kirjas juhitakse tähelepanu üleolevale ja hoolimatule käitumisele, mida keskkonnaministeeriumi ametnikud on korduvalt Nabala kaitseks koondunud kodanikeühenduste esindajate aadressil ka avalikus meedias välja näidanud. Ennekõike osutatakse aga selgetele seaduserikkumistele, mida ministeerium on toime pannud alates 1997.aastast, kui Nabala varud nõukogudeaegsete uuringute põhjal kinnitati. Nimetatud seadusterikkumisele juhtis Nabala Keskkonnakaitse Ühingu poolt minister Tamkivile 11.01.2011 saadetud kirjas tähelepanu ühingu juhatuse liige Tanel Ots. Ministri vastus 14.02.2011 oli põiklev ja hämav. Samuti esines ebakorrektsust kirjavahetuse avalikustamisel ministeeriumi kodulehel.

"Nimetatud trikid koos sellega, et paari kuu jooksul on valitsus keskkonnaministeeriumis ligi kolm aastat valminud arengukava
kahel korral kõlbmatuna tagasi lükanud, viitab venitamistaktikale. Tõenäoliselt ei soovitud arengukava, kui poliitiliselt ebapopulaarset dokumenti enne valimisi vastu võtta. Samas näitab tänane otsus, et seda ei soovitud ka uue koalitsiooni aruteludesse jätta. Nii leitigi, et arengukava, mis alles hiljuti langes Riigikantselei terava kriitika osaliseks on korraga vastuvõtmiseks piisavalt hästi koostatud," tõdes Tanel Ots imestunult.

Kirjas tulevastele ministritele (vt. manust) kinnitatakse, et Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu kaitsmise puhul on tegemist erakondadeülese teemaga. Kõik allakirjutanud on Nabala kaitsmise rindel võidelnud üle viie aasta ehk alates ajast, kui esimeste arendajate huvi siin kaevandamist alustada teatavaks sai. Samas piirkonnas Riigikokku kandideerides ollakse küll konkurendid, kuid ühisavaldusega soovitakse näidata, et on teemasid, mida valimisvõitlusesse kaasata ei tohi. Kirja sisus kokku leppimine toimus sõbralikus õhkkonnas ja töö lõpetati üksteisele valimistel edu soovides.