-Arstide välismaale pöördumise peamisteks põhjusteks peetakse tavaliselt suuremat palka ja paremaid töötingumusi. Kumb neist on suurem mõjutaja?

Palk on kõige kaalukam argument siinkohal. Aga kui noor inimene saab Tartu Ülikoolis korraliku hariduse kõige uuemate arstipraktika tavade järgi, siis soovib ta neid loomulikult ka tegelikus töös kasutada. Võib juhtuda, et igal pool Eestis pole see võimalik.

See on üks selline motivaator, millest on vähem juttu olnud. Kuigi samas tuleb nentida, et praegu pole see enam ehk nii pädev argument, kuna meie haiglad on tehnoloogiates pika sammu edasi teinud.

-Kas arstide välismaale minek praeguses mahus on Eesti meditsiinisüsteemile ohtlik?

Ikka on. Tänaseks on üsna hästi näha kuidas erialade lõikes muutub vajadus meditsiinitöötajate järele, sõltuvalt näiteks arstide vanusest, et kui palju neist pensionile läheb. Riik suudab koolitustellimust planeerida juba küllaltki hästi ja täpselt, iseasi kas alati selleks raha on.

-Noored arstid ei taha väidetavalt selle pärast väiksematesse haiglatesse tööle minna, kuna puudub kindlus, et raviasutused oma tegevust natuke pikemas perspektiivis jätkavad. Kas oleks vaja tõhusat haiglatereformi, mis säärased kahtlused kaotaks?

Siinkohal kehtib pigem see sama näide, et noor arst satub sellisesse haiglasse, kus ülikoolis omandatud meetodeid veel rakenduses ei olegi. Minnes täna väiksemasse haiglasse tasub mõelda sellele, et konkreetse haigla tegevusalad võib-olla muutuvad ja mingid erialad koonduvad suurematesse haiglatesse, mis tähendab, et sinna koonduvad ka arstid.

Küsimus ei ole selles, et Eestis on haiglaid liiga palju. Kaugel sellest. Küsimus on pigem selles, et ravikvaliteedi huvides võetakse kasutusele uusi lahendusi, mis on küll kallimad, ent selle võrra ka efektiivsemad ning see tähendab ühtlasi nende koondumist suurematesse keskustesse.

Väiksematele haiglatele jääb aga teistsugune roll. Näiteks järel-, hooldus- või taastusravi roll.

Eesti haiglate arvu vähenemist ma ei usu ja näiteks hooldusravist rääkides on isegi voodikohtade puudus.