Riigikaitsekomisjoni 12. detsembril algatatud strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE) eesmärgiks on tagada välisministeeriumi valitsemisalas tegutseva strateegilise kauba komisjoni ettenähtud ülesannete täitmine, sh luuakse asjakohane strateegilise kauba kontrolli süsteem. Selleks viiakse strateegilise kauba seadus ja jälitustegevuse seadus omavahel kooskõlla ühtlustades ka seaduste terminoloogiat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ eelnõuga (149 OE) soovitakse moodustada uurimiskomisjon elamislubade andmise ja nende piirarvu muutmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.